เอเซีย พลัสฯ เดินหน้างานศิลป์ จัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ใต้แนวคิด “ ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ชูคุณค่าทางจิตใจ เหนือ มูลค่าสิ่งประดิษฐ์

เริ่มแล้ว การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 หลังเลื่อนการประกวดหลบสถานการณ์รุนแรงของไวรัสโควิด – 19 ในปี 2022

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เร่งเดินหน้าต่อ จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนศิลปินคนรุ่นใหม่ ผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างผลงานจิตรกรรม ใน “โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10″

การประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส ครั้งที่10 ภายใต้หัวข้อ “ ศิลป์ธรรม นำนวัต ” (Art and Dharma Leading to Innovation)

ดร.ก้องเกียรติ พูดถึงแนวคิดนี้ว่า

“ปีนี้เราพูดถึงแก่นของแนวความคิดในการทำงานคือ ศิลป์และธรรม ซึ่งอยู่ภายในตัวคนทำงาน เราเห็นถึงคุณค่าของทั้งศิลป์และธรรมมากกว่ามูลค่าของนวัตกรรม ศิลป์และธรรม ในที่นี่หมายถึง ความดี ความงาม ความจริง แรงบันดาลใจ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ของผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

แนวคิดที่เป็นหัวข้อในการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัสในปีนี้ เราให้ค่าของศิลป์และธรรมนั้นไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก”

และในปีนี้การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์สอนศิลปะ ศิลปิน นักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะ นามปากกา พิษณุ ศุภ. เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ร่วมกับคณะกรรมการชุดเดิม คือ

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
  • ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
  • ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
  • อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
  • ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
  • คุณณินทิรา โสภณพนิช
  • ดร.พัชร สุระจรัส
  • คุณวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปินและประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.asiaplus.co.th/artcontest ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
และต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมจัดแสดงขนาดไม่เกิน 180 ซม.รวมกรอบ(ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิวหรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซม.น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ

(สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรมไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้)
ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565
(เวลา 09.00-17.00น.) ที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ

 

ภาคเหนือ ส่งผลงานได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานได้ที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้ ส่งผลงานได้ที่ Patani Artspace & Patani Contemporary Art
Gallery จ.ปัตตานี
สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารจากการประกวด ได้ที่
Facebook : Asia Plus Art Contest ,
LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส#10 , website :
https://www.asiaplus.co.th/artcontest

E-mail :
asiaplusart@asiaplus.co.th

โทรศัพท์ 02 – 680-4045 , 02 – 680 – 1113

You may also like...