Butterfly in the closet

ธัญชนก ผลากุลสันติกร ศิลปินจากมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานโดดเด่นน่าจับตามอง ศิลปินเลือกถ่ายทอดผลงานผ่านเทคนิค จิตรกรรมสีฝุ่นบนดินสอพอง (Tempera) การเขียนด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยคลาสสิกเป็นที่นิยมในหมู่ศิลปินในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปะตอนต้นมาจนถึงปี ค.ศ. 1500 ซึ่งธัญชนกได้เลือกใช้เทคนิคนี้ จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของศิลปิน
“Butterfly in the closet” เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่สองของธัญชนก กับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ ซึ่งในครั้งนี้ เราจะได้เห็นการบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์และความรัก ในมุมมองของศิลปิน “ความรัก มักถูกจำกัดขอบเขตภายใต้ทัศนคติ ความเชื่อต่างๆ จนเกิดเป็นความกลัว กลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวการสูญเสีย กลัวถูกปฏิเสธ หรือกลัวว่าจะไม่ดีพอ เหล่านี้ล้วนมีต้นเหตุมาจากความเปราะบางทางใจ จนทำให้เกิดการปิดบังตัวตน

ความสัมพันธ์ที่แท้ (ความสนิทใจ) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นอิสระจากเปลือกภายนอก เพราะความสนิทใจเริ่มต้นจากพื้นที่ความรู้สึกภายใน เมื่อความรู้สึกเชื่อมโยงและปลอบประโลมซึ่งกันและกัน จนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว นี่คือการดำรงอยู่ร่วมกัน เป็นความรักที่เกิดจากความกล้าที่จะยอมรับ จริงใจ ซื่อตรง และเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง”

ธรรมชาติของความรู้สึก มักมีความลึกซึ้งและซับซ้อน ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ผ่านจังหวะของรูปทรงที่ศิลปินถ่ายทอดลงบนพื้นผิวดินสอพอง ที่บางครั้งเหมือนจะเลือนหาย แต่ยังคงมองเห็น ร่องรอยของสีที่เกิดการการทับซ้อน ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม มีเสน่ห์ สะท้อนอารมณ์ที่อ่อนไหว เปราะบาง หากแต่อบอุ่นในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ธัญชนก ผลากุลสันติ ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะกลุ่มและนิทรรศการเดี่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการกลุ่มร่วมกับทางนัมเบอร์วันแกลลอรี่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการร่วมแสดงงานใน Hotel art fair ทั้งในปี 2018, 2019 และยังได้ความนิยมจากชาวต่างชาติมากมายหลังจากร่วมแสดงงานในเวทีระดับสากลอย่าง Art Expo Malaysia 2018 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิด นิทรรศการ Butterfly in the closet ที่ Number 1 Gallery 19 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 วันเสาร์ที่ 3 – 24 สิงหาคม 2562.
นิทรรศการ : Butterfly in the closet (พื้นที่ ความสัมพันธ์)
ศิลปิน : ธัญชนก ผลากุลสันติกร
วันที่ : 3 – 24 สิงหาคม 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-630-2523

 

Exhibition : Butterfly in the closet
Artist : Thunchanok Plakulsantikorn
Exhibition Period : Saturday 3rd – 24th August 2019
Exhibition Venues : Number 1 Gallery
Contact : 02-630-2523

For more information please contact
Tattiwa Thongsuk Tel. (083) 120 5220 // Nutta Reanmora Tel. (092) 764 2825, (02) 630 2523

You may also like...