ขอเชิญร่วมงานศิลปกับสังคม ๒๕๕๔ เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๔หนึ่งในงานก้าวไปสู่วาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์แม่เป็นผู้ให้ และเป็นผู้ถูกกระทำ

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
เวลา ๑๔.๐๐ น. การเล่าเรื่องราวของแม่แห่งชีวิต ‘ผู้ให้และผู้ถูกกระทำ’(จากแม่โพสพ ถึงหม้อข้าวที่ขูดไม่ออก)
โดย ผศ.ศรวณีย์ สุขุมวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•พิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติธรรม นักศิลปวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

•พิธีเปิดงาน / การแสดงของแม่จำปา แสนพรม /การแสดงสินีนาฏ เกษประไพ พระจันทร์เสี้ยวการละคร

***ร่วมกิจกรรมฟรีเฉพาะวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔***
……………………………………………………………………………………………….

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงสด ประกอบด้วย
การบรรเลงดนตรีสดประกอบการฉายภาพยนตร์ เงียบ เรื่อง “บัญญัติ ๑๐ ประการ ๑๙๒๓” โดย คานธี อนันตกาญจน์ และคณะ ( ๑๓๐ นาที) / การแสดงเดี่ยว โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ เรื่อง “MADA” กำกับโดย ศรุต โกมลิทธิพงศ์ กลุ่มบีฟลอร์ (๓๐ นาที) และ การแสดงดนตรีสด โดย เดือน จงมั่นคง และเพื่อนๆ ( ๓๐ นาที)
บัตรราคา ๓๐๐ บาท

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ ลานน้ำพุ
•เวลา ๑๖.๓๐ น. อ่านบทกวีชุด “กระซิบโลก,กล่อมดวงใจเจ้าไว้ในดวงตา” โดย กลุ่มเขียนข้าว ม.รามคำแหง / ชมรมอาสาพัฒนา มศว

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงนวัตกรรมละครหุ่นเรื่อง “ชีวิตา” (๓๐ – ๔๕ นาที) โดย อ.จิรยุทธ สินธุพันธุ์
บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงละครเวทีเรื่อง “สวีตตี้ อีหล่า บ๊าโบ่” (๗๐ นาที) โดยกลุ่มละครสมมติ บัตรราคา ๒๐๐ บาท

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงนวัตกรรมละครหุ่นเรื่อง “ชีวิตา” (๓๐ – ๔๕ นาที) โดย อ.จิรยุทธ สินธุพันธุ์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงละครเวทีเรื่อง “สวีตตี้ อีหล่า บ๊าโบ่” (๗๐ นาที) โดยกลุ่มละครสมมติ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. การแสดงนวัตกรรมละครหุ่นเรื่อง “ชีวิตา” (๓๐ – ๔๕ นาที) โดย อ.จิรยุทธ สินธุพันธุ์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. การแสดงละครเวทีเรื่อง “สวีตตี้ อีหล่า บ๊าโบ่” (๗๐ นาที) โดยกลุ่มละครสมมติ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ ห้องบีฟลอร์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ เรื่อง “MADA” กำกับโดย ศรุต โกมลิทธิพงศ์ (๓๐ นาที) โดย กลุ่มบีฟลอร์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. การแสดงนวัตกรรมละครหุ่นเรื่อง “ชีวิตา” (๓๐ – ๔๕ นาที) โดย อ.จิรยุทธ สินธุพันธุ์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. การแสดงละครเวทีเรื่อง “สวีตตี้ อีหล่า บ๊าโบ่” (๗๐ นาที) โดยกลุ่มละครสมมติ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ ห้องบีฟลอร์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ เรื่อง “MADA” กำกับโดย ศรุต โกมลิทธิพงศ์ (๓๐ นาที) โดย กลุ่มบีฟลอร์ บัตรราคา ๒๐๐. บาท

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ Crescent Moon Space
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงเรื่อง “อัสลาม…” จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่สี่ บทและกำกับการแสดง โดย ฟารีดา จิราพันธุ์ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
บัตรราคา ๒๕๐ บาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที เรื่อง “แค้น” ( ๙๐ นาที)
โดย กลุ่มดราม่า เครซี บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ Crescent Moon Space
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงเรื่อง “อัสลาม…” จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่สี่ บทและกำกับการแสดง  โดย  ฟารีดา จิราพันธุ์ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
บัตรราคา ๒๕๐ บาท

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที เรื่อง “แค้น” ( ๙๐ นาที)
โดย กลุ่มดราม่า เครซี บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ Crescent Moon Space
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงเรื่อง “อัสลาม…” จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่สี่ บทและกำกับการแสดง โดย ฟารีดา จิราพันธุ์ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
บัตรราคา ๒๕๐ บาท

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที เรื่อง “แค้น” ( ๙๐ นาที)
โดย กลุ่มดราม่า เครซี บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๑๗.๐๐ น. การแสดงละครใบ้
โดย กลุ่มละครใบเบบี้ไมม์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ Crescent Moon Space
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงเรื่อง “อัสลาม…” จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่สี่ บทและกำกับการแสดง โดย ฟารีดา จิราพันธุ์ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
บัตรราคา ๒๕๐ บาท
ณ ห้องบีฟลอร์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ โดย กลุ่มบีฟลอร์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
•เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที เรื่อง “แค้น” ( ๙๐ นาที)
โดย กลุ่มดราม่า เครซี บัตรราคา ๒๐๐ บาท
•เวลา ๑๗.๐๐ น. การแสดงละครใบ้
โดย กลุ่มละครใบเบบี้ไมม์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท
ณ Crescent Moon Space
•เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงเรื่อง “อัสลาม…” จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่สี่ บทและกำกับการแสดง โดย ฟารีดา จิราพันธุ์ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
บัตรราคา ๒๕๐ บาท
ณ ห้องบีฟลอร์
•เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ ๒๐๐ โดย กลุ่มบีฟลอร์ บัตรราคา ๒๐๐ บาท

You may also like...