Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย

นิทรรศการ                             Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย

ศิลปิน                                      อ.ดร.ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์  /  Dr.Dujhatai Vonggapan

ลักษณะงาน                  ออกแบบแฟชั่น (เป็นการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากเส้นสายและลวดลายที่เกิดจากศิลปะและวัฒนธรรมการร้อยดอกไม้ของไทย โดยใช้กรรมวิธีในเชิงงานผ้า สร้างสรรค์ลวดลายผ่านผ้าด้วยการ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ในแบบต่างๆ)

ระยะเวลาที่จัดแสดง            วันที่ 9 – 21 กันยายน 2559

พิธีเปิดนิทรรศการ       วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.

ห้องนิทรรศการ          ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวความคิด

“Line Thai … ร้อย ปัก รักษ์ ไทย” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ผืนผ้าจากเส้นสายและลวดลายต่างๆที่เกิดขึ้นในศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เช่น ลวดลายไทย และเส้นสายที่เกิดจากวัฒนธรรมการร้อยดอกไม้ของไทย โดยใช้กรรมวิธีในเชิงงานผ้า สร้างสรรค์ลวดลายผ่านผ้าด้วยการ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ในแบบต่างๆ จนเกิดเป็นชิ้นงานฝีมือ และพัฒนาไปเป็นลวดลายในผืนผ้าที่นำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

ดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 16.30น.

ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

You may also like...