ลานบุญ – ลานกรรม

นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการเพ่งพินิจที่บุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ อันมีรูปกายอัปลักษณ์วิปริตไปจากผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชั่ว และใช้ผ้าจีวรกับบาตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาแทนสัญลักษณ์แห่งการปลอมแปลงแฝงเร้นของผู้ไม่หวังดี ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งอย่างแท้จริงของพระพุทธศาสนา

นิทรรศการ : “ลานบุญ – ลานกรรม”
ศิลปิน : อนุพงษ์ จันทร
วันที่ : 24 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2560
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook : ARDEL Gallery of Modern Art

The exhibition “The Land of Virtue – the Land of Karma” features sculptural works created with the idea of pondering upon good and bad deeds according to the belief of heaven, earth and hell (Tri Bhum) found in Buddhism. The artist points out the value and true and great meaning of Buddhism by applying characters in Apaya Bhumi that appear in ugly physical appearance from committing evil deeds, together with monk robe and alms-bowl, which have also been modified to symbolize the ill wishers in disguise and people that would take advantages from being in the monkhood.

Exhibition : “The Land of Virtue – the Land of Karma”
Artist : Anupong Chantorn
Date : August 24 – October 1, 2017
At : ARDEL Gallery of Modern Art
Tel: 0-2422-2092 Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com
Website : www.ardelgallery.com
Open hour : 10:30~19:00 hrs.(Closed on Monday)

ARDEL Gallery of Modern Art
Tel: 0-2422-2092 Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com

 

 

You may also like...