นิรันดร์

‘นิรันดร์’นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ของ ธัญชนก ผลากุลสันติกร ศิลปินหญิงรุ่นใหม่จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ถ่ายทอดผลงานจิตกรรมสีฝุ่นบนดินสอพองทับซ้อนจนเกิดเป็นรูปที่มีความอ่อนนุ่ม ผ่านผ้าใบที่ขึงด้วยสะดึง ให้เกิดความ อบอุ่น นุ่มนวล สอดคล้องกับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีรับสั่งถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพล” ไว้ว่า

“‘อันที่จริงเธอชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า ‘กำลังของแผ่นดิน’ แม่อยากให้เธออยู่กับดินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสั่งถึงความหมายของพระนาม ‘ภูมิพล’สะท้อนได้ถึงความตั้งพระทัยที่จะอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ทรงสอนให้รักประชาชนและแผ่นดิน ไทยยิ่งชีพ”

คือจุดเริ่มต้นของนิทรรศการ‘นิรันดร์’ที่แสดงถึงช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง ไม่ใช่ในบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์ แต่คือบุคคลผู้ซึ่งค้นพบจุดประสงค์ในการดำรงอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แม้ทรงเป็นกษัตริย์ แต่กลับดำเนินชีวิตด้วยความพอดี และมุ่งทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น จนทำให้เราตระหนักถึงความหมายของ “ความธรรมดาที่พอดี” สมดังพระนาม ‘ภูมิพล’ ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : นิรันดร์ “Forever”
ศิลปิน : ธัญชนก ผลากุลสันติกร
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-630-2523

“Forever” the first exhibition of Thunchanok Plakulsantikorn the new generation female artist from BuraphaUniversity express her
artwork by using mist color on a soft chalk to create softness on the image through the canvas that were pegged by a frame and therefore create warmth in accordance with the king’s mother that has delivered the name of “Bhumibol” “In fact Bhumibol means the energy of the land, I want you to stay on the land. The name Bhumibol reflects her will to raise her son to be kind person with good moral and also to love his people and his land.”

That is the starting point of the exhibition “Forever” that shows the life of a person not on the duty as a king but on the duty to make as much benefit as possible for other people even though he is a king but he still living a sufficiency life and devoted himself for the happiness of others. This make us think about the word “Sufficiency” as the name of Bhumibol which stands for the energy of the land.

Opening reception : Saturday 3th February2018

Exhibition : Forever
Artist: Thunchanok Plakulsantikorn
Date : Saturday 3th February– 24
Venues : Number1Gallery 19 Silom 21 Bangrak
Tel : 02-630-2523

 

You may also like...