ยุรี เกนสาคู

ยุรี เกนสาคู เป็นหนึ่งในศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการทำงานกว่าสิบปีที่ผ่านมา
ผลงานของยุรีได้มีการจัดแสดงและเก็บสะสมในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานอยู่ในคอลเล็กชั่นเก็บสะสมของพิพิธภัณฑ์
โมริ อาร์ต มิวเซียม และ สิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม โดยล่าสุดได้รับเลือกไปแสดงงานที่ Art Basel Hong Kong เมื่อปี 2558
ยุรีเป็นที่รู้จักจากผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน และตัวละครที่ได้รับอิทธิพลหลากหลายจากทั้ง เทพปกรณัม
นิทานพื้นบ้าน วัฒนธรรมป๊อป ไปจนถึงการ์ตูนมังงะ กลั่นกรองลงบนผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับคนดูถึงสิ่งที่ศิลปินคิด
ผ่านการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การเล่นคำ และแง่มุมการมองโลกที่น่าสนใจของศิลปิน

Yuree Kensaku is one of the leading Thai new wave talents whose works are exhibited and collected
internationally in the past 10 years with works in the collection of renowned museums such as Mori
Art Museum and Singapore Art Museum, and latest with her well received solo showcase at Art Basel
Hong Kong 2015. Known for her lively colorful painting with characters influenced by wide range of
sources from mythologies, popular culture, Japanese Manga, to folklores and fairy tales, combined
with her witty wordplay, resulted into a visual narrative often with unexpectedly serious underlying
message.

You may also like...