Professional Food Stylist Workshop 20180120

ผ่านไปด้วยดีกับ Professional Food Stylist Workshop ครั้งที่ 1 โดย อ. ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ที่จัดโดย ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com ณ ดีพี สตูดิโอ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่มเจ้าของกิจการโรงแรม เจ้าของร้านอาหาร เชฟ รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นฟู้ดสไตลิสต์มืออาชีพ

ซึ่งนอกจากผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกในงานฟู้ดสไตลิสต์ ที่เผยทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการนำไปใช้ได้จริง สำหรับผู้ประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จาก อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เป็นฟู้ดสไตลิสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก นักวิจารณ์อาหารที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินรายการ Iron Chef Thailand คือ อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (อาจารย์กุ้ง) และ ช่างภาพอาหารระดับแนวหน้า คือ อ.สรรสิทธิ์ โกระวิโยธิน (อาจารย์กอล์ฟ) มาร่วมบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูล และทัศนะด้านการออกแบบอาหารในทุกแง่มุม ทั้งแง่มุมของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักชิม และช่างภาพ

ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือคู่มือ PROFESSIONAL FOOD STYLIST ฉบับ Limited Edition ซึ่งรวมหลักการที่สำคัญ เคล็ดลับ และภาพผลงานออกแบบอาหารฝีมือ อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ จัดทำเป็นอภินันทนาการพิเศษสุดเฉพาะผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ และผ่านขั้นตอนนำเสนอผลงานการออกแบบอาหารของตนเอง

ชมภาพบรรยากาศการอบรมและผลงานของผู้เรียนได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/pg/ArtBangkokThailand/photos/?tab=album&album_id=1698813920181065


ผู้ที่สนใจหลักสูตร Professional Food Stylist
สามารถดูข้อมูลการฝึกอบรมได้ที่ >> http://www.artbangkok.com/?p=44465

.

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตร Professional Food Stylist รุ่นต่อไป กรุณาส่งอีเมล์ แจ้ง
1. ชื่อ
2. ข้อมูลการติดต่อ
3. ข้อมูลเหตุผลที่ต้องการเรียนคอร์สนี้
มาที่ ArtMaster@ArtBangkok.com เพื่อพิจารณาคัดสรร

.

ผู้ที่ผ่านการพิจารณารับสมัครในรอบแรก จะได้รับอีเมล์แจ้งผลการสมัคร และข้อมูลการชำระเงินค่าคอร์สเป็นลำดับต่อไป

You may also like...