วุฒิกร คงคา

วุฒิกร คงคา / เครดิตภาพ Mix Magazine

ประวัติโดยย่อ :
  • ชื่อ – นามสกุล :
   วุฒิกร คงคา
  • สาขา :
   ทัศนศิลป์
  • ที่อยู่ :

   45 หมู่ – อาคาร –  ซอย ซอยอิสรภาพ ถนน อิสรภาพ  ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา อำเภอ คลองสาน กทม.

   http://www.rama9art.org/wuttikorn/index.html

  • การศึกษา :

   – โรงเรียนมารียวิทยา – โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา – ศิลปบัณฑิต (สาขา จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร – ศิลปมหาบัณฑิต (สาขา จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • รางวัลที่เคยได้รับ :

   2535 – รางวัลชนะเลศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
   – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
   – รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา
   2536 – รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ
   2537 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
   2538 – รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค
   – รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.
   – รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง
   โดยธนาคารกรุงเทพ
   2539 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค
   2540 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
   – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง
   โดยธนาคารกรุงเทพฯ
   2542 – รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส
   2548 – รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี

  • ผลงานที่ผ่านมา :

   การแสดงงานศิลปะกลุ่ม
   2535 – แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
   – แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
   – แสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4 โดยบริษัท โตชิบา
   2536 – แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคาร กรุงเทพฯ
   – แสดงงานศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2
   ประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
   2537 – แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
   2537 – แสดงงาน “Two man Exhibition ชุด “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
   กรุงเทพฯ
   2538 – แสดงงานจิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1
   – แสดงงานศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10
   – แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ
   2539 – แสดงงาน จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2
   – แสดงงานศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
   – แสดงงานศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส
   – แสดงงานศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน
   2540 – แสดงงานศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   – แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
   – แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ
   – แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย
   – แสดงงานศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน
   – แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ
   – แสดงงานศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปแห่งชาติ
   2541 – แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.9y
   2542 – แสดงงานศิลปกรรมแห่งอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย
   2543 – แสดงงานศิลปกรรมชุด “หลง รัก อำนาจ” ที่หอศิลป์ตาดู
   2544 – แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine
   2545 – แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows
   2546 – แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.
   2547 – แสดงงานโครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005
   การแสดงงานศิลปะเดี่ยว
   2546 – แสดงงานเดี่ยวชุด Wallpaper ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


   ผลงาน

You may also like...