ทุกข์ สุข สติ

ในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ หนีไม่พ้น คำว่า ความทุกข์ และความสุข ที่วนเวียนมาพบเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอ ความทุกข์และความสุขอยู่ที่ใจเรา เมื่อเราดำรงชีวิต อย่างมีสติ คือทุกข์ก็มีสติตั้งรับ ความทุกข์ก็จะอยู่กับเราไม่นานนัก

เวลาสุขก็ควรสุขอย่างมีสติ อย่าหลงระเริงกับความสุข เพราะถ้าเรามัวหลงอยู่กับความสุขโดยขาดสติ ความทุกข์ที่ใหญ่หลวงอาจจะตามมาโดยไม่รู้ตัว ผลงานชุดนี้ จึงต้องการสื่อถึง การมีสติในการใช้ชีวิต เพราะบางครั้งการขาดสติในบางเวลาอาจทำให้เกิดความทุกข์และการสูญเสียต่อตนเองและผู้อื่นได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อเตือนสติให้ผู้ชมผลงาน สามารถหยุดคิดและกลับไปใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้น

พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 14 กันยายน 2556  เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness)
ศิลปิน : กัญจน์คชา คงคามี
วันที่ : 14 -29 กันยายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศิลปิน : 086-6946175

You may also like...