ไมเนอร์ มุ่งสร้างคนพร้อมพัฒนาองค์กรผ่านโครงการ Mini Creative MBA ม.กรุงเทพ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางปัทมาวลัย รัตนพล (ที่ 6 จากซ้าย แถวบน) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่พนักงานที่จบการศึกษาในโครงการ Mini Creative MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 1 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน รวมถึงยังเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างคนของเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปฯ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดและริเริ่มโครงการด้านการตลาด การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อส่งต่อความรู้และต่อยอดภายในองค์กรอย่างยั่งยืนและยังเตรียมตัวก้าวสู้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

บุคคลในภาพ
1. มร. จอห์น ไฮเน็ค ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฮ็อทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ( ที่ 5 จากซ้าย แถวบน )
2. นายชุมพจน์ ตันติสุนทร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ โคลด์เชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ( ที่ 4 จากซ้าย แถวบน )

ออกข่าวในนาม : กลุ่มประชาสัมพันธ์ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : อรรถวดี จิรมณีกุล โทรศัพท์ 02-365-7639
วิศวณีย์ พนมวัน ณ อยุธยา โทรศัพท์ 093-194-6356

You may also like...