เคทีซีออกโปรโมชั่น ชวนสมาชิกเป็นเจ้าของหนังสือหายาก “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้สมาชิกเป็นเจ้าของหนังสือหายาก “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9” เขียนโดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย หนังสือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้งจำนวนจำกัด เพียง 3,000 เล่มเท่านั้น จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกภาพแห่ง

ประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้พระองค์สถิตในหัวใจคนไทยนิรันดร์ เพียงสมาชิกสั่งซื้อหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9” และชำระค่าหนังสือผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี (1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือ 1 เล่ม พิมพ์สี่สี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม) ราคาปกติ 3,500 บาท สมาชิกรับส่วนลด 10% (โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อหนังสือทุกเล่มในเครือสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี) ระหว่างวันนี้ – 31 มีนาคม 2560

“ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9” เป็นหนังสือที่ได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ www.ktc.co.th

ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กร และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม: กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02 828 5057
ภารดี เทศรัตนวงศ์ โทรศัพท์ 02 828 5049
ตปนีย์ ติลา โทรศัพท์ 02 828 5402
โทรสาร 02 828 5046
อีเมล : ktc_pr@ktc.co.th

You may also like...