เปิดรับสมัครแล้ว Innovative Craft Awards 2017

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมุมมองใหม่และส่งต่อมรดกและคุณค่าชุมชนออกสู่สายตา สาธารณชน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT

ชวนผู้ที่สนใจส่ง ผลงานออกแบบชิงโล่และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 หรือ Innovative Craft Award 2017 เวทีและรางวัลอันทรงเกียรติของนักออกแบบ ร่วมสมัย เปิดรับสมัครวันนี้ – 6 มกราคม 2560

Innovative Craft Award 2017 หรือ ICA 2017 เปิดรับผลงานออกแบบในหัวข้อ “Communi-Craft” หรือ “ชุมชนบันดาลใจ” อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับการ สืบสานมาแต่อดีต ผู้ชนะเลิศสามารถจะถ่ายทอดฝีมือของช่างตลอดจนสะท้อนศักยภาพและองค์ความรู้ อันทรงคุณค่าของชุมชนผ่านงานออกแบบที่เปี่ยมทักษะ และมีความใส่ใจในรายละเอียด

ทั้งนี้ ICA 2017 เปิดรับผลงานศิลปหัตถกรรมเพื่อการใช้งานหรือเพื่อการตกแต่งในประเภท ประชาชนทั่วไปและประเภทอุดมศึกษา ทั้งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่ม สร้างสรรค์โดยผู้สมัครเองโดยเป็น การออกแบบและสร้างสรรค์ใหม่ ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดที่ไหนมาก่อนนำเสนอแนวคิดและแบบร่าง ผลงานวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องมีความสวยงาม โดดเด่นและแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการใช้วัสดุและเทคนิค มีอรรถประโยชน์ ตลอดจนมีศักยภาพ ในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจำนวน 10 รายทุกท่านจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล รวมทั้งมีโอกาสได้จัดแสดงผลงานที่ตนสร้างสรรค์ในงาน International Innovative Craft Fair หรือ IICF 2017 เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติเพียงงานเดียวของไทย ที่ได้รับการยอมรับในวงการออกแบบและงาน หัตถศิลป์ร่วมสมัย ในระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดและมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในงานเดียวกันนี้

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจะได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และโล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000, 20,000 และ 10,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา อันดับที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ ไม่รวมเงินสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานจำนวนรายละ 50,000 หรือ 5,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก เดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือก รอบสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมการประกวดผ่านระบบออนไลน์ที่ www.SACICT-AWARD.com ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 หรือดูรายละเอียดที่เฟซบุ้ค Innovative Craft Award หรือโทร. สอบถามที่ 09 1846 9441 และที่ไอดีไลน์ information-award

Innovative Craft Award จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT หน่วยงานซึ่งมีพันธกิจอันแน่วแน่ในการส่งเสริมและสนับสนุนงาน หัตถกรรม ทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมและการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถรรมนวัตกรรมใหม่ออกสู่ ระดับสากล ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

มาร่วมแลกเปลี่ยน ทดลอง ลงมือทำงาน คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันในประสบการณ์ ต่างถิ่นอันต่างไปจากเดิมเป็นส่วนสำคัญในการต่อลมหายใจของหัตถกรรมและตัวแทนแห่งคุณค่าชุมชนที่จะได้รับการกล่าวขานต่อกันไปอย่างไม่สิ้นสุด เรารอคุณอยู่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด โทรศัพท์ 02 688 1170-1 กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม) 096 449 9516 line : yimfyi

 

You may also like...