งานวันตัดสินจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 6

1

เคาะผู้ชนะ

ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร(ที่ 3 จากขวา) ณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการ (กลาง) บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และศิลปินชั้นครูของวงการศิลปะ

เมืองไทย  อาทิ.อิทธิพล  ตั้งโฉลก (ที่3 จากซ้าย) อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  (ที่2 จากขวา)  อ.ปรีชา

เถาทอง  (ที่2 จากซ้าย), อ.ถาวร  โกอุดมวิทย์ (ขวาสุด) และ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6  โดยมอบรางวัลที่ 1 ให้กับผลงาน

“แสงทิพย์  ของ ธวัชชัย  สาริสุทธ์  ณ. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  จำกัด (มหาชน)  ชั้น 3 อาคารสาธร

ซิตี้ทาวเวอร์  เมื่อวันก่อน

ผู้แทนดำเนินการประชาสัมพันธ์ P-Aha
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สราญภัทร  หอมสุวรรณ    (ปิค) 081-620-2326 
สาริศา        ไชยเม็ง        (จุ๋ม)  092-403 -9627 

You may also like...