นิทรรศการผลงานด้านศิลปะ “พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ 2” @ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย

นิทรรศการผลงานด้านศิลปะ “พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ 2” โดย คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 9 มิถุนายน -15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย

1 (2)

ขัวศิลปะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานศิลปกรรม “พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ 2” โดย คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.  ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งขึ้นเมื่อ 2558 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดเชียงราย ที่มีการสอนแบบพุทธศิลป์  ศิลปะกับศาสนามีความเกี่ยวข้องกับมานับแต่สมัยโบราณ เชียงรายในฐานะเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ของตนเอง มีผลงานจากช่างหลายยุคหลายสมัยที่น้อมนำพุทธคำสอนในพุทธศาสนาถ่ายทอดออกมา  สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมจึงเห็นถึงคุณค่าและการรักษาไว้ ซึ่งการสืบทอดศาสตร์ของพุทธศิลป์ มีการเรียนการสอนศิลปะ ที่นิสิตต้องผ่านการฝึกฝนและการนำเสนอเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายมิติ แก่ผู้ที่สนใจในด้านศิลปะ และเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะในเชิงพุทธศิลป์

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 9 มิถุนายน -15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงรายขัวศิลปะเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00-19.00 น. เข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูล 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai https://www.facebook.com/buddhistartchiangrai

ArtBridge ChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ
Address : 551 Moo1  Phahonyothin Rd T.Bandoo Muang Chiangrai 57100 Thailand
Tel . 053-166623 Fax. 053-166 624
Mobile. 094- 605-3030, 088-418 5431
e-mail: artbridge.cr@gmail.com , www.facebook.com/artbridgechiangrai
website : http://www.artbridgechiangrai.org/

You may also like...