Floral Choreography by Kritika Buabusya

postcard 2

มังคุด อาร์ต แกลเลอรี่ ขอเชิญชม นิทรรศการสีน้ำ กับดอกไม้ และนักระบำของเธอ โดย กฤติกา บัวบุศย์

ณ มังคุด อาร์ต แกลเลอรี่ (ชั้น 2 มังคุด คาเฟ่)
เปิดแสดง 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 58

“Floral Choreography : ดอกไม้เริงระบำ”

การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของผลงานภาพสีน้ำโดยศิลปินกฤติกา บัวบุศย์ สื่อความสุนทรีย์เชิงภาษากายในรูปแบบการเคลื่อนไหวสีหน้าและท่าทางของนักเต้นระบำปลายเท้า ประสานกับจินตนาการในบริบทของสวนพฤกษชาติโดยการปรับแปลงสัดส่วนและการจัดวางเพื่อให้เกิดอารมณ์สัมผัสอีกมิติหนึ่ง
ด้วยประสบการณ์ในสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาพเขียนชุดนี้ได้รับประโยชน์จากวิธีการวาดภาพประกอบแฟชั่นโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายและฉากเบื้องหลังที่ไม่ต้องถูกตีกรอบด้วยกระแสแฟชั่นตามฤดูกาลหรือเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่เห็นอยู่ทั่วไปในวงการแฟชั่น
“ดอกไม้เริงระบำ” ยังสะท้อนให้เห็นแง่มุมหนึ่งในชีวิตของศิลปินที่อาศัยอยู่ในเวิ้งขุนเขาใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านเขาใหญ่ ผลงานชุดนี้จึงเป็นการถ่ายทอดบางส่วนของการคลี่คลายและชุบชีวิตให้กับตนเองของธรรมชาติ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับตัวเธอเองและสามีผู้มีโอกาสได้สัมผัสในแต่ละวัน

Pure 25,000 BHT

This debut collection in water color transfers an aesthetic of non verbal communication through bodily movements, facial expressions and gestures of the ballerinas. This when combined with the botanical setting, manipulation of scales, proportions and composition offers another emotional dimension.
Trained as a fashion and textiles designer, Kritika draws on personal experiences in fashion illustration while preparing for her exhibition. This artistic practice is an enquiry into the costume and the setting that does not fall into the trap of seasonal trends and commercialism so prevalent in the fashion world.
“Floral Choreography” represents the current stage in the artist’s life where she is living among nature in Khao Yai. As nature unfolds and renews itself, this exhibition is a figurative study and a celebration of the sense of wonder that it brings to her and her husband on a daily basis.

Perfumed 30,000 BHT

Cette première collection d’aquarelles crée une communication non verbale au travers de mouvements du corps, expressions du visage, et gestes de danseuses de ballet. C’est alors qu’une combinaison de décors floraux, de manipulation de tailles, de proportions et de composition rajoutent une autre dimension émotionnelle.
Professionnelle dans le domaine de la création du textile et du vêtement, Kritika peint avec l’inspiration et l’expérience d’illustrateur de mode. Cette pratique artistique est une recherche dans le monde du vêtement et de l’accessoire qui ne tombe pas dans le piège des tendances saisonnières et du consumérisme si développés dans le monde de la mode.
“Floral Choreography” traduit l’étape actuelle de la vie de l’artiste près du parc national de Khaoyai. Comme la nature se déploie et se renouvèle chaque jour, cette exposition est une étude figurative et la célébration de l’enchantement qu’elle et son époux vivent chaque jour.

postcard 4

line

Exhibition : Floral Choreography
Artist :  Kritika Buabusya
Dates: 1 September – 31 October 2015
Venue:  Mangkud Cafe 94/87 Ratchapruek Rd.
Contact : MR.ANURAK PRAEROJ  08-1843-1598, 02-432-0968
Email:  info.mangkudcafe@gmail.com
postcard 3

You may also like...