Out of Curiosity

ผลงานภาพศิลปะของศิลปิน บรูโน่ แทนเควอเรลนั้นถือเป็นการเฉลิมฉลองจินตนาการ โดยการแสดงออกถึงอารมณ์ขันเคล้าไปกับอารมณ์เศร้าโศกที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการผสมผสานระหว่างความคุ้นเคยกับจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์

ผลงานศิลปะนี้ส่งผ่านความคิดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ที่ชมงานศิลปะให้รับรู้และเข้าใจถึงประสบการณ์ชีวิตของแทนเควอเรล อีกทั้งการเฝ้าสังเกตุการณ์อย่างละเอียดอ่อนถึงอารมณ์ตลกขบขันของมนุษย์ การเขียนรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั้นบางทีก็สามารถนำมาตีความและเข้าใจได้ในรูปแบบของคำอุปมาในบทกวีที่แสดงออกด้วยระบบของสัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ ผลงานของเขาถือเป็นศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเทคนิค แทนเควอเรลไม่เคยยอมรับหรือตระหนักถึงข้อจำกัดอย่างเป็นทางการใดๆ ความงามในงานศิลปะของเขาคืองานผสมผสานทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งศิลปะแต่ละประเภทจะดูงดงามแบบเลือนลาง การหลอมรวมของศิลปะแบบนามธรรมและการวาดภาพในเชิงอุปมาอุปไมยที่ทำให้เกิดการแสดงท่าทางของเส้นสายที่มีการเปลี่ยนรูปจากสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกๆ วันไปสู่พฤติกรรมเกินจริงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งละคร

ด้วยพื้นฐานความเป็นชาวฝรั่งเศสของเขา แทนเควอเรลได้สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับศาสนวิทยาที่ให้พลังและชีวิต ซึ่งเป็นจุดที่ความคิดและจิตใจมาพบกันและรวมตัวกันภายในดินแดนแห่งจินตนาการ เขาได้ใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดของเขาในกรุงปารีส แทนเควอเรลได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปะมากมายจากปรมาจารย์ทางด้านศิลปะหลายท่าน การแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นอย่างชัดแจ้งต่อผลงานที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันและยากต่อการอธิบายของมาร์แซล ดูร์ช็อง ศิลปินผู้ปราดเปรื่อง ดูร์ช็องผู้บุกเบิกลัทธิดาดา (Dada) ที่เชื่อมโยงผลงานศิลปะเข้ากับผลงานที่ไม่ใช่ศิลปะ ความสับสนที่มีอยู่ในใจของแทนเควอเรลระหว่างการลำดับคุณค่าทางสุนทรียภาพแบบดั้งเดิม

การผลิตสิ่งของจากวัสดุต่างๆ อีกทั้งการท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งของเขาต่ออคติในเรื่องของศิลปะและรสนิยมของผู้ชมงาน ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบคอนเซ็ปต์งานศิลปะต่างๆ ที่แทนเควอเรลได้สร้างสรรค์ขึ้น หลากหลายลักษณะเด่น ภายนอกของผลงานศิลปะของเขานั้นจะเต็มไปด้วยความแตกต่างและอารมณ์แห่งความท้าทาย การสื่อสารด้วยอารมณ์ขันแบบตีความได้สองแง่สองง่ามกลายเป็นกลไกสำคัญสำหรับการปลดปล่อยเนื้อหาอันเต็มไปด้วยอารมณ์ในผลงานศิลปะของศิลปินหนุ่มผู้นี้

อย่างไรก็ดีความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรมีคุณค่าและเป็นสิ่งจริงแท้ในโลกใบนี้ของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่มากไปด้วยประสบการณ์นั้น กลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเที่ยงแท้ในความคิดเชิงปรัชญาของ บรูโน่ แทนเควอเรล มันอาจจะผิดก็ได้ที่เขาได้เชื่อมโยงสุนทรียะของเขาให้เข้ากับศิลปะแบบนีโอ-ดาดา (Neo-Dada) ซึ่งมีการพัฒนามาจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรมีคุณค่าและเป็นสิ่งจริงแท้ในโลกใบนี้ที่ได้สืบทอดมาสู่คนรุ่นหลังโดยผ่านผลงานศิลปะของไคลน์ (Klein) และวอร์ฮอล (Warhol)ความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมนั้น สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะของศิลปินพอล คลี (Pual Klee) ผู้ที่มีความพยายามในการตีความความหมายต่างๆ โดยการมองผ่านสังคมอันแปลกแยกและโดดเดี่ยวผ่านหลากหลายลวดลายกราฟฟิคแบบดิบๆ ด้วยความรู้สึกตั้งใจแบบเด็กๆ แทนเควอเรล ก็เหมือนกับคลีที่ค้นหาวิธีต่างๆ ในการนำเสนอแก่นแท้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ผ่านเส้นสายในภาพ ซึ่งมีความหมายเชิงนามธรรมอันน่าสนใจบนพื้นที่อันสร้างสรรค์แตกต่างจากละครตลกที่แฝงไปด้วยลางร้าย ซึ่งพบได้ทั่วไปในผลงานศิลปะแบบร่วมสมัย ความไร้เดียงสาของเด็กทำให้รู้สึกถึงตัวตนของผลงานดั้งเดิมอันน่าดึงดูด ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดหรือเป็นข้อผิดพลาดสำหรับศิลปะแบบธรรมดาๆ ณ ที่แห่งนี้ศิลปะที่สามารถแสดงความรู้สึกให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงเชาวน์ปัญญาและการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ในสังคมเมือง อีกทั้งคุณภาพที่ขัดแย้งกัน แทนเควอเรลเลือกที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบของมนุษย์และความสัมพันธ์กันของการพบกันแบบส่วนตัวในกลุ่มเล็กๆ แทนการพบปะกับคนหมู่มากในสังคมขนาดใหญ่ที่มีความแปลกแยกทางด้านจิตใจ อีกทั้งโครงสร้างต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การเมือง และเศรษฐกิจอันซับซ้อน จินตนาการของเขานั้นค้นหาคำตอบในแง่บวกเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ต้องพบเจอกับสถานการณ์อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงในช่วงชีวิตหนึ่ง 

Exhibition : Save the date: Out of Curiosity
Artist : Bruno Tanquerel
Dates : 16th Jun -16th Sept
Venue : S Gallery
Tel : 093-582-6588
Email :  sgallery.bangkok@gmail.com

You may also like...