นายทองมหาดเล็ก

จากเด็กริม “แม่กลอง” มาเป็น ข้าราชการมหาดไทย ใน “พระนคร” ในชีวประวัติของ พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ฉายภาพให้เห็นถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก เข้ารับราชการจนหนุนนำให้เป็น นักปกครอง แห่งกระทรวงมหาดไทย ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้รู้ว่าข้าราชการในยุคนั้นทำงานกันอย่างไร เห็นกลวิธีในการปกครองบ้านเมืองให้สมกับประโยคที่ว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รวมทั้งชีวิตของท่านที่เปรียบได้กับน้ำขึ้นน้ำลง

ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก: 200.00 บาท
ราคาขาย : 170.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.co

You may also like...