หอมน้ำหมึก

รอยจารึกที่ฉายให้เห็นอิทธิพลทางความคิดของนักประพันธ์รุ่นลายคราม สำหรับการเริ่มต้นเขียนหนังสือ ก็คงเปรียบได้กับการลงเรือลำน้อยในมหาวารี ประสบการณ์ของนักเขียนเก่าจึงเปรียบดั่งแสงประทีปแห่งประภาคาร ส่องทางนักเขียนใหม่แล่นล่องผ่านสารพัดโขดหินไปได้โดยสวัสดิภาพ หอมน้ำหมึก จึงเป็นบันทึกของนักเขียนเก่าที่รวบรวมเคล๋็ดลับการเป็นนักเขียน ทั้งเปิดเผยชีวิตจริงของนักเขียนอาวโส ความสำคัญของบรรณาธิการทุกยุคสมัย เชื่อมโยงกับรากเหง้าของวรรณกรรมไทยที่ยังทรงอิทธิพลต่อสังคมจนปัจจุบัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นักเขียนรุ่นใหม่และผู้สนใจไม่อาจมองข้าม

ผู้แต่ง : ณรงค์ จันทร์เรือง
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก : 155.00 บาท
ราคาขาย : 132.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...