โครงการประกวด RECO Young Design Competiton 2014

ภายใต้โจทย์การออกแบบสุดท้าทายBack to the Future” สานต่อแนวคิดงานดีไซน์ เปิดสมอง ประลองไอเดีย กับผลงานสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ PET หรือ โพลีเอสเตอร์บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยนายริชาร์ด โจนส์ รองประธานบริหาร ดึง “พิตต้า ณ พัทลุง” และเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดัง อาทิ คุณอภิวัฒน์ ยศประพันธ์ (Style Editor นิตยสารแพรว), คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์ (ดีไซน์เนอร์ Zenithorial และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต (อาจารย์ประจำ สาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ บริษัท โอชิซู จำกัด), คุณไชยยง รัตนอังกูร (บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper ประเทศไทย และประธานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล (ดีไซเนอร์ นักออกแบบ D.I.Y ตัวยงของไทย) จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2014 ณ ลานลิฟท์แก้ว เซ็นทรัล เวิร์ล เมื่อช่วงบ่ายวันก่อน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่มาร่วมเปิดสมองประลองไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานสร้างคุณค่า ภายใต้แนวคิด “Back to the Future” ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่ผลิตจาก PET หรือ โพลีเอสเตอร์มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานบริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะลดและจำกัดปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง เราต้องการที่จะลดของเสียจากอุตสาหกรรมโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเรายังมองเห็นพลังและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่ จึงเกิดไอเดียให้นิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบด้านแฟชั่นและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุ จาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ พร้อมผลักดันให้นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมได้แสดงผลงานจึงได้จัด กิจกรรม RECO Young Designer Competition 2014 อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Back to the Future” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันการออกแบบได้เข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นและนักออกแบบชื่อดังร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

นางสาวอาราธนา โลเฮีย ตัวแทนจากธุรกิจรีไซเคิลของทางบริษัทฯ เปิดเผยว่า โครงการ RECO Young Designer Competition 2014 เป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบด้วยการลดการใช้ทรัพยากร, การแปรรูปทรัพยากร และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ถือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆเยาวชนได้พัฒนาทักษะการทำงานออกแบบและเป็นโอกาสในการสร้างผลงานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2014 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Design) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/recoyoungdesigner หรือ www.indoramaventures.com/RECO2014 หรือสมัครและส่งผลงานด้วยตนเองที่ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 096-549-5066 และที่ e-mail : reco2014@cmo-group.com ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และรางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผลงานผ่านเข้ารอบ 20 ทีมมากที่สุดในแต่ละสาขา มูลค่า 10,000 บาท

ทีมประชาสัมพันธ์ (บ. โอมเพี้ยง คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
น้อง – อุมา
เบอร์โทร : 081–899-5395

You may also like...