โฟม วัสดุเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน

“โฟม” เป็นวัสดุที่เราเห็นและใช้กันอยู่ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากว่า 40 ปี ด้วยคุณสมบัติเด่นที่น้ำหนักเบายืดหยุ่นแต่แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี เป็นฉนวนกันความร้อน ทนต่ออุณหภูมิและสามารถขึ้นรูปได้หลากหลาย และมีราคาไม่แพง

จึงนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเย็น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ หรือแม้กระทั่งยานยนต์ แต่คุณรู้ไหมว่า โฟมคือเม็ดพลาสติกขยายตัวที่บรรจุอากาศกว่า 98% โดยไม่มีส่วนผสมของสาร CFC ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้น ทั้งยังนำมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ทำให้โฟมเป็นวัสดุที่จำเป็นในหลายอุตสาหกรรม และถูกพัฒนาประสิทธิภาพและคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีกระแสต่อต้านและให้ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับโฟมอยู่มากมาย

สองผู้เชี่ยวชาญ คุณปวเรศร์ ตันติบุญยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และคุณวสันต์ กลิ่นชั้น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัทโปลิโฟม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะมาถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับ “โฟม” ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บย่อยสลายอย่างถูกวิธีเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมแนะนำ “โยธาโฟม” นวัตกรรมใหม่จากโปลิโฟมสำหรับงานก่อสร้าง เช่น ใช้ทำผนังบ้านน้ำหนักเบาเพื่อทดแทนการก่ออิฐ ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และใช้สร้างถนนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อีกทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โฟมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้ได้รูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม

งานนิทรรศการ : โฟม: วัสดุเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม TCDC

You may also like...