ข้างสำรับมอญ

ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ที่เป็นบันทึกทางสังคม เป็นตำราอาหาร สะท้อนวัฒนธรรมอาหารที่กำหนดสังคม และรูปแบบสังคมที่กำหนดวัฒนธรรมด้านอาหาร อาจจะเกิดความเข้าใจใหม่อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง นั่นคือ อาหารมอญมีการเดินทางข้ามพรมแดน ไม่เพียงระหว่างดินแดนพม่าและไทยเท่านั้น ทั้งยังดำรงอยู่และเติบโตตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น อาหารมอญในทุกวันนี้จึงแตกต่างกันไปบ้างตามชุมชนและวัตถุดิบของแต่ละแห่ง บ้างก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนทั่วไปมากขึ้น เพื่อให้วัฒนธรรมอาหารมอญเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย มีตัวตนและสืบทอดถึงลูกหลาน กระทั่งได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

แม้อาหารมอญในวันนี้ไม่ได้ปรากฏชื่อและนามภายใต้รัฐชาติมอญ แต่ก็ได้เป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน อย่างน้อยก็ในเมืองพม่าและเมืองไทย กระทั่งวันนี้ “วัฒนธรรมอาหารมอญ” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน”  พรมแดนซึ่งไม่มีอยู่จริง…ที่กำลังถูกทลายลง

ผู้แต่ง : องค์ บรรจุน
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก : 215.00 บาท
ราคาขาย : 183.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...