GOMKLOM INTERIOR DESIGN

ชื่อแปลกๆกับปรัชญาในการออกแบบ ของ กลมกล่อมมัณฑนากร การออกแบบ มีลักษณะ คือ ไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว บอกไม่ได้ว่า “อย่างไรในปริมาณเท่าใด จึงจะสวยถึงจะลงตัว”หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น คงเปรียบเทียบได้กับ “การปรุงอาหาร ซึ่งรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่พอเหมาะกำลังพอดี เป็นรสชาติที่เรียกว่า “กลมกล่อม” จึงเป็นที่มาของชื่อแปลกๆที่น่ากินชื่อนี้ และปรัชญาการออกแบบที่ว่า “กลมกล่อมมัณฑนากร” คือความเหมาะสมลงตัว อย่างพอเหมาะพอดี ของงานออกแบบ

GOMKLOM INTERIOR DESIGN
202 SOI ROMPOE SANPAWAUT ROAD
BANGNA BANGKOK 10260

ANNOP POLCHANA
TEL : 082-914-9970-1
DIRECT LINE : 086-542-4983
EMAIL : annop.gomklom@gmail.com
WEBSITE : www.http://annopgomklom.wix.com/interior-designer

You may also like...