สัพเพสัตตา

งานชุดนี้เป็นการรวบรวมงานที่ผมสร้างขึ้นต่างกรรมต่างวาระ เคยแสดงบ้าง ไม่เคยแสดงบ้าง เคยแสดงแล้วไม่มีคนไปดูบ้าง หรือหลายคนไม่ได้เคยเห็น การใช้พื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเสนอให้เห็นความหลากหลาย ของอารมณ์ รู้สึก และความคิด ที่ผมมีต่อชีวิตและสังคม ดั่งคำสวดต์ แผ่เมตตา “สัพเพสัตตา สรรพสัต์ทั้งหลายเอ๋ยจงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้กดขี่ ขูดรีดเอาเปรียบ ขดโกง เข่นฆ่ากันและกันเลย เพราะเราต่างเกิดมา ร่วมทุกข์ทั้งสิ้น

โลภอะไรนักหนา
อยากอะไรกันนักหนา
โกงอะไรกันนักหนา
เดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแล้ว
อยู่ร่วมกันได้ไหม แบ่งปัน สาธุ”

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปะ โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ รีเบลอาร์ตสเปช สุขุมวิท 67 เริ่ม 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

 

You may also like...