Creative BangkoK ครั้งแรกในเอเชีย กับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อความคิดสร้างสรรค์มักจะเล่นกลกับผู้คนอยู่เสมอโดยทั่วไปแล้วเรามักจะเข้าใจว่า ‘ความคิดสร้างสรรค์’ นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะและเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด สองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนเข้าใจผิดอยู่เสมอ ที่จริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องที่เรากำลังพบเจอและในทุกๆการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น การเลือกชุดทำงานในตอนเช้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล การเลือกเส้นทางในขณะขับรถก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน เมื่อเราหันมามองภาพรวมของโลกทุกวันนี้จะพบว่าทุกๆองค์กรต้องทำการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่แทบทุกวัน ตลอดจนภัยคุกคามต่างๆรอบโลก สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกลายเป็นอาวุธอันทรงพลังในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นแต่ละองค์กรจะมีทิศทางในการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมได้อย่างไร จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการริเริ่มให้พนักงานทุกคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น แล้วแต่ละบุคคลจะสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดต่าง (Think Differently) ได้อย่างไร ในความเป็นจริงนั้นมีเทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่สามารถช่วยให้เกิดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ แต่ประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการคิดของแต่ละบุคคล การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ความเป็นคนช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น ความพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงในเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนและการยอมรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้ อาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านนี้หรือไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก่อน

หากคุณมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะทางด้าน การคิดนอกกรอบ (Think Outside the Box) ทางสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยความร่วมมือกับ Mosaic-HEC Montreal สถาบันชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์จากประเทศแคนาดา ภูมิใจเสนองาน “Creative Bangkok” ซึ่งเป็น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับสากลด้านการจัดการความคิดสร้างสรรค์ (A World-Class Creative Management Workshop ) ในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2557 โดยมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันและจัดขึ้นในสถานที่ๆน่าสนใจในกรุงเทพมหานคร

ครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคที่ผู้เข้าร่วมงาน ‘Creative Bangkok’ จะได้มีโอกาสฝึกคิดนอกกรอบเพื่อก้าวผ่านแนวความคิดในรูปแบบเดิม เรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 50 ท่าน ไม่ว่าจะเป็น Walt Disney , Nasa, Cirque Du Soleil, Google, Ubisoft และองค์กรชั้นนำอื่นๆอีกมาก โอกาสดีๆที่จะได้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆตลอดจนการสร้างเครือข่ายในระดับสากลเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน

รูปแบบของการจัดงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองที่หลากหลายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากกระบวนการทางความคิดและต่อเนื่องไปจนถึงการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่วันแรกของงาน Creative Bangkok ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทำการสัมมนา, การทำเวิร์คชอป (work shop), การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ, การนำเสนอผลงาน ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มที่เรียกว่า team challenge และอื่นๆอีกมาก

หัวข้อในการสัมมนาในแต่ละวันมีความโดดเด่นตามอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ Creativity in Services, Arts & Design, Science and Technology, Heritage & Tourism, Media and Entertainment and The Mind (Asian 6th sense) and Social Innovation.ผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ท่านจะมาร่วมแบ่งปัน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร

ที่มาของการจัดงาน Creative Bangkok นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากการจัดสัมมนาในรูปแบบของ Creative Week ระหว่าง 2 เมืองชั้นนำคือ Montreal-Barcelona Summer School on management of creativity in an innovation society ซึ่งจัดขึ้นโดย Mosaic – HEC Montréal ในปี 2009 ตามมาด้วยความร่วมมือระหว่าง Mosaic กับสถาบันต่างๆทั่วโลก เช่น Strasbourg (France), Sophia Antipolis (France), Rio de Janeiro (Brazil), Liege (Belgium), Helsinki (Finland) and Lille (France) และถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ที่มีการจัดงาน Creative Week ในระดับสากล เช่นนี้

ด้วยแนวคิดที่ว่า ความหลากหลายคือแหล่งกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ เราขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Creative Bangkok เนื่องจากงานนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น

– Business professionals (from small and large companies)
– Entrepreneurs and Intrapreneurs,
– Academics, and Graduate students,
– Public actors,
– Change makers and Decision makers.
– Anyone interested in findings new ways to overcome their challenges!

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมงานนี้
– ฝึกทักษะในการการคิดนอกกรอบผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดเตรียมไว้เพื่อปลดปล่อยศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล
– เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของคุณในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สินค้า, บริการ, ขั้นตอนการทำงาน)
– เรียนรู้การฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายอุตสาหกรรม
– เรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (academics, practitioners)
– มีโอกาสในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ
– สร้างเครือข่ายของการทำงานในระดับสากลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมงาน
– ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Mosaic HEC Montreal
– ร่วมเป็นหนึ่งในทีมแรกของผู้เข้าร่วมงานงาน Creative Bangkok ครั้งแรกในประเทศไทย

การเข้าร่วมงานสัมมนา Creative Bangkok มีให้เลือกทั้งการตอบรับเข้าร่วมงานทั้ง 6 วัน หรือ 3 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.creativebangkok.org
หรือติดต่อมาที่ ทีมงาน Creative Bangkok : 089-652-5905

You may also like...