Young Creative Contest

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิครายแรกแห่งประเทศไทย ภายใต้เตรื่องหมายการค้า คัมนพานา และเป็นบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ Young Creative Contest สร้างสรรค์ลวดลายลงบนกระเบื้องเซรามิค ชิงรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ให้สามารถยกระดับการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 30 ปี

การส่งผลงาน
นำเสนอผลงานการออกแบบลงบนกระดาษขนาด A2 (420×594 มม.) ดังนี้
1. การออกแบบลวดลายกระเบื้องเป็นคอลเลคชั่นเดียวกัน โดยประกอบด้วย
1. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30 ซม. X 30 ซม.
2. กระเบื้องปูพื้นขนาด 40 ซม. X 40 ซม.
3. กระเบื้องปูพื้นขนาด 60 ซม. X 60 ซม.
4. กระเบื้องบุผนังขนาด 20 ซม. X 25 ซม.
5. กระเบื้องบุผนังขนาด 25 ซม. X 40 ซม.
2. ตั้งชื่อคอลเลคชั่นและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
3. ห้องตัวอย่างแสดงการใช้งานจริง
4. แนบไฟล์ผลงานการออกแบบดิจิตอลต้นแบบในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3) และ JPEG บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
5. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งติดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านหลังผลงาน
หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดใบสมัครและตัวอย่างผลงานได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุค
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดการ
1. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
2. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ทางเว็บไซต์ http://campanatiles.comและ/ เฟซบุคCAMPANA www.facebook.com/campanatiles
3. จัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 22 ตุลาคม 2557
4. การแข่งขันรอบสุดท้ายและงานประกาศรางวัล วันที่ 22 ตุลาคม 2557
– ผู้เข้ารอบนำเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ (ความสวยงาม) 30 คะแนน
2. แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 30 คะแนน
4. ความสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน

เงื่อนไข
1. ผู้ส่งผลงานสามารถมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค โดยต้องออกแบบชัดเจน เสมือนจริง
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเป็นผลงานใหม่ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบจากที่ใด ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆมาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯในการนำไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. ผู้เข้ารอบจะต้องยืนยันการร่วมงานการแข่งขันรอบสุดท้ายและงานประกาศรางวัล หากไม่สามารถมาร่วมงานได้จะถือว่าสละสิทธิ์
7. รางวัลป็อปปูล่าโหวต สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและมียอดโหวตผ่านทาง Fan Page สูงสุด รับรางวัล SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 มูลค่า 12,900 บาท
8. ผู้ได้รับรางวัลทุกรายการจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5จากมูลค่ารางวัลนั้นๆ

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
5. รางวัลป็อปปูล่าโหวต 1 รางวัล มูลค่า 12,900 บาท
หมายเหตุ : รางวัลป็อปปูล่าโหวต สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและมียอดโหวตผ่าน เฟซบุคCAMPANA (www.facebook.com/campanatiles) สูงสุด รับรางวัล SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 มูลค่า 12,900 บาท

ส่งผลงานได้ที่
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง 10310 วงเล็บมุมซอง (Young Creative Contest)

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เบอร์โทร : 02-790-9898-9
ทางเว็บไซต์ : http://campanatiles.com/
เฟซบุค : CAMPANA www.facebook.com/campanatiles

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานการตลาดและขาย : 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทร : 02-790-9898-9
คุณวรณิชชา แสงสุพรรณ
เบอร์โทร : 02-790-9898

You may also like...