จินตภาพแห่งศรัทธา

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดีย – เนปาล ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเคารพสังเวชนียะสถานอันเป็นที่ ประสูตร ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นั่น ทำให้ได้พบเห็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงการมีอยู่จริงของพระพุทธองค์

การเดินทางในครั้งนั้นได้เพิ่มพูนศรัทธาให้เกิดขึ้นในดวงใจมากยิ่งขึ้นและการได้พบเห็นสถานที่อันเป็นมงคลเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งประเสริฐสุดในชีวิตและถือเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าไปในทางที่ดีตลอดกาล ข้าพเจ้าในฐานะของศิลปินได้อธิฐานจิตที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ว่าจะเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา เฉกเช่นศิลปินชั้นครูในอดีตได้เคยกระทำมา เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลไว้ในภพเบื้องหน้า ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาและทำให้ผู้เข้าชมได้รับความสุข สงบ ขึ้นภายในจิตใจ และก่อเกิดสันติภาพในโลกอย่างแท้จริง

พิธีเปิดนิทรรศการ  21 สิงหาคม 2555 เวลา 17.30น.

 

นิทรรศการ : จินตภาพแห่งศรัทธา (Images of Faith)
ศิลปิน : เพลิง วัตสาร [Ploeng Wattasan]
วันที่ :  21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อโทร : 02-218-3709

You may also like...