ณภัสวรรณ จิลลานนท์ เปิดงานนิทรรศการศิลปะ

ณภัสวรรณ จิลลานนท์ ให้เกียรติเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “ชีวิตในกรุงเทพฯ” ผลงานของ เอกนิจ นิราศภัย เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือ เด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาร

โดยมี มร.ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, วิลาสินี พรประเสริฐถาวร, ลภาภิดา หล่อกิติยะกุล, กาญจน์ชนิตา กลศาสตร์เสนี และ ฯลฯ ร่วมงาน ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 3 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ 

 

You may also like...