ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 26-27 ก.ค. 55 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพิ่มมากในทุกกลุ่มของนักท่องเที่ยว โดยได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ 5 ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะใช้เส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่พระองค์เคยเสด็จประพาส อาทิ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หาดแสนสุขลำปำ และร่วมพิธีบวงสรวง ชมการแสดงแสง สี เสียง ณ บริเวณหาดลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง แวะชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ไหว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้เข้าร่วมงาน 100 คน ร่วมเดินทางตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ค. 55 (5 วัน 4) คืนกับเส้นทางตามรอยเสด็จในราคาท่านละ 5,500 บาท เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : www.facebook/tat.hatyai.

You may also like...