CREATIVE ART INSPIRATION WORKSHOP ศิลปะบนผืนผ้า

Workshop ศิลปะบนผืนผ้า

ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ

ARTBANGKOK.COM ขอเชิญผู้สนใจ มาร่วม WORKSHOP  “คอร์สศิลปะบนผืนผ้า”  เปิดโลกใหม่ของการเรียนรู้ศิลปะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเปี่ยมด้วยสาระประโยชน์และประสบการณ์ที่ช่วยเติมแรงบันดาลใจ จุดไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ช่วยเปิดโลกทัศน์แห่งสุนทรียภาพให้กว้างไกล และกระตุ้นประสิทธิภาพของสมองซีกขวาในการคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ และรสนิยมในการใช้สี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ตอบโจทย์สำหรับทุกวิชาชีพ เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นงานอดิเรกที่ผ่อนคลาย ลดความเครียด และช่วยสร้างสมาธิได้ดีเยี่ยม

ผู้สอน
อ. พรทิพย์ ทองขวัญใจ
อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์ หรือ อาทิตย์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

สถานที่ : ดีพี สตูดิโอ สุขุมวิท 85 (ระหว่างสถานี BTS อ่อนนุช และ บางจาก)
ติดต่อสอบถามโทร : 089-1132305
artmaster@artbangkok.com
facebook.com/ArtBangkokThailand

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. หลักการขั้นพื้นฐานในการค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2. พื้นฐานความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีศิลปะที่เป็นหัวใจในการสร้างสรรค์
3. หลักการใช้สีสำหรับงานวาดภาพและงานออกแบบ
4. หลักการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของศิลปะบนผืนผ้า

คณาจารย์/วิทยากรผู้ฝึกอบรม
1. อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (M. Arch UCD, B. Arch CHULA)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สถาปนิก / นักเขียน / นักออกแบบ /นักวาดภาพประกอบ / บรรณาธิการ ผู้บริหารสื่อ ArtBangkok.com
2. อ. พรทิพย์ ทองขวัญใจ (M. Arts in Cultural Resource Management)
ศิลปินและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปวัฒนธรรม / บรรณาธิการศิลปะ เว็บไซต์ ArtBangkok.com

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
1. เจ้าของธุรกิจ/ ผู้นำองค์กร /นักบริหาร ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับสินค้าและบริการหรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
2. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิต-ออกแบบ ร้านค้า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความรู้ในการทำงานตามสาขาอาชีพ
3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความรู้ด้านรสนิยมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเป็นงานอดิเรก ที่ให้ประโยชน์ทั้งการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองในการคิดสร้างสรรค์ และเพื่อความสงบของจิตใจด้วยสมาธิ
5. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ขั้นตอนการสมัคร
1. โทรศัพท์จองคอร์สเรียน โดยแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่ฝ่ายฝึกอบรม
โทร. 089-1132305 , 086-8963112
2. อีเมล์จองคอร์สเรียน โดยแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล์artmaster@artbangkok.com
3. ข้อมูลที่ผู้เรียนต้องแจ้งกับฝ่ายฝึกอบรม ได้แก่ สาขาอาชีพ/งานที่ทำในปัจจุบัน / ระดับการศึกษา, อายุ , เหตุผลที่ต้องการเข้าฝึกอบรม
4. ทางฝ่ายฝึกอบรมจะยืนยันการรับสมัคร และแจ้งวันที่เปิดสอน
5. ผู้สมัครยืนยันการจอง และชำระค่าเรียน โดย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางจาก เลขที่บัญชี 179-439403-9
ชื่อบัญชี บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด
6. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ : artmaster@artbangkok.com โดยแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์มือถือ-และวันที่โอน โดยละเอียด

 


 ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวีร์วิศ

โทร. 089-1132305

อีเมล์ artmaster@artbangkok.com

You may also like...