2nd ARTBRIDGE CHIANG RAI ART EXHIBITION

นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุน ศิลปินเชียงรายมากกว่า 150 คน ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย งานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค

ที่เปิดกว้างให้กับศิลปินรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงงานร่วมกันในพื้นที่ขัวศิลปะ อันแสดงถึงพลังความสมัครสมานสามัคคี และยังสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย นอกจากนี้นิทรรศการจะเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ทางด้านศิลปะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง….เป็นสะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ: วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. ประธานในพิธี คุณ เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR) จ. เชียงราย

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 2 (2nd ARTBRIDGE CHIANG RAI ART EXHIBITION)
วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 – 30 พฤษภาคม 2557
สถานที่ : ขัวศิลปะ (551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08-8418-5431
อีเมล : artbridge.cr@gmail.com

You may also like...