เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์

หนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะกล่าวถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เฉพาะในคริสต์ศิลป์แต่เนื้อหาโดยส่วนรวมได้แสดงให้เห็นถึงสภาวะธรรม ที่ปรากฏและเป็นไปตามสามัญลักษณ์โดยทั่วไป

จึงเป็นหนังสือที่น่าศึกษาสำหรับศิลปิน ผู้สร้างศิลปะ ตลอดจนผู้ที่ปรารถนาในการใฝ่หา และพัฒนาความรอบรู้ และโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้เขียน : จอร์จ เฟอร์กูสัน
ผู้แปล : กุลวดี มกราภิรมย์
ขนาด :
ISBN : 974998515X
สำนักพิมพ์ : อมรืนทร์
ราคา : บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...