The Legend of Black & White Photo

เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทเบญจจินดาร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายขาว-ดำ “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” ขึ้น

เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพองค์เอกอัครศิลปิน พระองค์ทรงเป็นบรมครูในศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย ซึ่งพระองค์มีความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

ในโอกาสนี้ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้น้อมอันเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน 9 ภาพมาจัดแสดง ซึ่งนับเป็นการแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมากที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมกันอย่างกว้างขวาง

 

และนับเป็นโอกาสพิเศษสุดที่ได้รับเกียรติจาก “บรมครู” ทั้ง 26 ท่าน โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) 5 ท่าน และบรมครูถ่ายภาพเอกรงค์ที่มารวมตัวกันมากที่สุดถึง 20 ท่าน อาทิ ศ.พูน เกษจำรัส, จิตต์ จงมั่นคง, ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร,ศ.สนั่น ปัทมะทิน, ระบิล บุนนาค, รัตน์ เปสตันยี, ม.ล.ต้อย ชุมสาย, จีเส่ง หว่อง, เจน นิมมานนิตย์, ศ.ชอุ่ม ประเสริฐสกุล, เชาว์ จงมั่นคง, เดโช บูรณบรรพต, ประพัฒน์ จิตต์ธีรภาพ, ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, วรรณี ชัชวาลทิพากร, วิวัฒน์ พิทยะวิริยากุล (S.H.Lim), สรศิลป์ ตันติเมธ, สุขพล สุริยา, สุมิตรา ขันตยาลงกต, สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์, หลิ่ม ลิบ, อัมพร ธนชาญ, อุดมศักดิ์ ตันติเมธ พร้อมศิลปินรับเชิญด้านประติมากรรม ไสยยาสน์ เสมาเงิน มาร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้  

นิทรรศการ “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” จะเป็นตัวแทนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานถ่ายภาพของศิลปินที่เป็น บรมครูของแผ่นดินสู่นักถ่ายภาพรุ่นเยาว์ และผู้ที่สนใจในศิลปะแขนงนี้ เพื่อให้ศิลปะภาพถ่ายขาว-ดำยังสร้างตำนานการเล่าขานเรื่องราวการบันทึกประวัติศาสตร์ และบอกเล่าความเป็นไปของชีวิตผ่านภาพที่ทรงพลังสืบไป

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และรวมทั้งผลงานจากศิลปินระดับบรมครู ในวงการภาพถ่ายขาว-ดำ มากที่สุด จำนวน 80 ภาพ นำมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556ถึง 31 มกราคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. พร้อมกับเปิดตัวหนังสือรวมรวมผลงานภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ – The Legend of Black & White Photo” และกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ One Shot Knock Out ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่โทร : 02 953 1005-7 เว็บไซต์ www.mocabangkok.com แฟนเพจ www.facebook.com/MOCA.BKK หรือ IG: mocabangkok

นิทรรศการ : ภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” (The Legend of Black & White Photo)
ศิลปิน : ศ.พูน เกษจำรัส, จิตต์ จงมั่นคง, ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, ศ.เกียรติคุณสนั่น ปัทมะทิน, ระบิล บุนนาค, รัตน์ เปสตันยี, ม.ล.ต้อย ชุมสาย, จีเส่ง หว่อง, เจน นิมมานนิตย์, ศ.ชอุ่ม ประเสริฐสกุล, เชาว์ จงมั่นคง, เดโช บูรณบรรพต, ประพัฒน์ จิตต์ธีรภาพ, ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, วรรณี ชัชวาลทิพากร, วิวัฒน์ พิทยะวิริยากุล (S.H.Lim), สรศิลป์ ตันติเมธ, สุขพล สุริยา, สุมิตรา ขันตยาลงกต, สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์, หลิ่ม ลิบ, อัมพร ธนชาญ, อุดมศักดิ์ ตันติเมธ และศิลปินรับเชิญพิเศษ ไสยาสน์ เสมาเงิน
วันที่ : 4 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
สถานที่ : MOCA BANGKOK พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02 – 953 – 1005-7
อีเมล : info@mocabangkok.com

You may also like...