Natural Traditional and Harmony of Life

หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ยินดีนำเสนองานนิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา ลีลาชีวิต” โดยสองศิลปิน อาจารย์กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์ (ผู้ชำนาญการวาดภาพสีน้ำ) และ คุณ เจ สุรเสน (ผู้ชำนาญการวาดภาพสีอะคริลิค)

ด้วยแนวความคิดที่ต้องการสะท้อนความงาม ความประทับใจในสีสันของธรรมชาติ วิถีชีวิตในแบบประเพณี วัฒนธรรมล้านนาเดิม ที่ยังคงเอกลักษณ์และตราตรึงอยู่ในใจผู้คนตลอดมา และเผยแพร่ผลงานศิลปะเพื่อเพิ่มพูนความมีสุนทรี ความงาม และคุณค่าทางศิลปะไปยังผู้ที่รัก และชื่นชอบงานศิลปะทุกระดับชั้น

นิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาภาพเขียนจำนวนประมาณ 100 ภาพมาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีการสาธิตการวาดภาพสีอะคริลิคและสีน้ำ ตลอดช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการ

พิธีเปิดงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 การแสดงผลงานครั้งนี้นอกจากเผยแพร่งานศิลปะแล้ว รายได้บางส่วนจากการจำหน่ายภาพจะมอบเป็นการกุศลให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหนานคร

กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์

เกิด 16 สิงหาคม 2505 จังหวัดมุกดาหาร
การศึกษา ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
การแสดงผลงานเดี่ยว
2546 ชุด “พรรณไม้สายน้ำ” ที่ซิตีแกลอรี โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ
2548 ชุด “ร่องรอยที่หลงเหลือ” ที่หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2550 ชุด “ ในอ้อมกอดธรรมชาติ” ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2552 ชุด “แดดใส ไอดิน กลิ่นทุ่ง” ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2553 ชุด “เที่ยวแคชเมียร์” ที่นานมีอาร์ตแกลอรี สาธร กรุงเทพฯ

เจ สุรเสน

เจ สุรเสน เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2502 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อมาได้รับราชการเป็นช่างศิลป์ระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์พิเศษวิชาศิลปะที่ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ด้วยใจรักและหลงใหลในเสน่ห์ศิลปะล้านนา จึงได้มาใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำงานศิลปะถ่ายทอดความงามทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนา ผ่านปลายพู่กันจีน เกรียง ลงบนผืนผ้าใบ ทั้งสีน้ำมัน อะคริลิค มีพัฒนาการมาเรื่อยๆ  ปัจจุบันใช้เทคนิคเกรียง สีอะคริลิคบนผ้าใบ จนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้ชื่นชมในผลงานอย่างกว้างขวาง

แนวความคิดในการทำงาน
เจ สุรเสน ต้องการถ่ายทอดความงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นชาวล้านนาให้คงอยู่ โดยนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตธรรมชาติในยุคปัจจุบันให้ดูมีชีวิตสมจริง เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใฝ่หาในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามการเจริญเติบโตของโลกปัจจุบัน

เทคนิควิธีการสร้างผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน
เริ่มทดลองนำพู่กันจีนมาฝึกฝนใช้วาดภาพสีน้ำมัน, สีน้ำ และสีอะคริลิค ซึ่งในการทดลองใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะของงานที่ใช้พู่กันจีน จะมีการเคลื่อนไหว อ่อนไหว และนุ่มนวล ลักษณะพิเศษของพู่กันจีนแตกต่างจากพู่กันทั่วไป โดยพู่กันจีนจะมีขนแปรงที่อ่อนนุ่ม ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะการให้น้ำหนักและลงทีแปรง ถ้าไม่มีความชำนาญหรือสมาธิก็จะเกิดการผิดพลาด ไม่เป็นไปตามความต้องการ หรือเรียกว่าเข้าไม่ถึงอารมณ์ในการเขียนชิ้นงาน ซึ่งการใช้พู่กันจีนในการทำงานในช่วงเวลานั้นเกิดกระแสความสนใจ กระแสการตอบรับของผู้ที่ได้ชมและเสพงานศิลปะ เพราะได้ใช้วิธีการทำงานอย่างอิสระ สร้างงานโดยไม่มีการร่างภาพผสมสีบนผ้าใบ และสไตล์ที่ใช้ก็ใช้ในลักษณะอิมเพรสชั่นนิสร่วมสมัยกับวิถีชีวิตล้านนา เป็นงาน 3 มิติ ซึ่งผลตอบรับจากการแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกที่ ลานนิทรรศการ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ในนิทรรศการ “เสน่ห์นพบุรี ศรีเวียงพิงค์ ทิพยหย้อง ฮีตฮอยล้านนา” ปรากฏผลเป็นที่น่ายินดี มีผู้เข้าชมนิทรรศการมากมาย สื่อกระแสหลักทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ได้เขียนข่าวชื่นชมในผลงานที่แสดง เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ศิลปินเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และคนทั่วไปที่ชื่นชอบงานศิลปะ

การพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน มีขั้นตอนจากพู่กันธรรมดาสู่พู่กันจีน ต่อมาได้พัฒนามาใช้ “เกรียง” ในการสร้างผลงานซึ่งลักษณะงานเกรียงแตกต่างจากพู่กันจีนเป็นอย่างมาก จากความอ่อนหวาน นุ่มนวล มาเป็นความแข็งแกร่ง ได้อารมณ์ในการเขียนงานไปอีกแบบหนึ่ง โดยการใช้เกรียงให้ความรู้สึกจากภายใน ใช้วิธีการเรียนรู้จากพู่กันจีน ทำให้เกิดความแม่นยำ และฉับไวในการลงสีและให้สีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยการใช้เทคนิค “สีอะคริลิคเกรียงบนผืนผ้าใบ” ซึ่งคุณสมบัติของ สีอะคริลิคจะมีคุณลักษณะแห้งเร็ว ฉะนั้นวิธีการทำงานจึงต้องแม่นยำ ว่องไวในการตัดสินใจ การลงสีสร้างภาพต้องใช้ความชำนาญ การทำงานทุกชิ้นงานจะไม่มีการร่างภาพลงบนผ้าใบ แต่จะใช้วิธีขึ้นรูป ลงสีโดยใช้สี 3 สี คือแม่สี เหลือง แดง น้ำเงิน และจะมีสีขาวอีก 1 สี ผสมสีใช้สีบนผ้าใบ

นิทรรศการ : “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา ลีลาชีวิต”
ศิลปิน : กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์, เจ สุรเสน
วันที่ : 4-30 ธันวาคม 2556
สถานที่ : หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ถ. สาธร ซอย 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-638-2315
เว็บไซต์ : http://www.thesevenartgallery.com/

You may also like...