สมาคมฝรั่งเศสย้ายที่ทำการใหม่

L’Alliance française déménage ! สมาคมฝรั่งเศสย้ายที่ทำการ! Alliance française is moving!

Retrouvez-nous dès le 1er octobre dans nos nouveaux locaux à Lumpini, au 179 Thanon Witthayu ! Les cours et inscriptions auront lieu à Sathorn jusqu’au 29 septembre. L’Alliance sera fermée le 30 septembre et l’activité reprendra normalement le 1er octobre dans notre nouveau et superbe bâtiment.
A très bientôt !
Le mot du Président et du Directeur
Informations pratiques et plan d’accès

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะย้ายที่ทำการไปยังอาคารใหม่ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ทั้งนี้ชั้นเรียนและแผนกรับสมัครจะยังคงเปิดดำเนินการอยู่ที่เดิม (ถนนสาทรใต้) ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน และจะปิดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 30 กันยายนเพื่อเตรียมต้อนรับทุกท่าน ณ อาคารแห่งใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
สารจากนายกสมาคมและผู้อำนวยการสมาคม

ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

ที่อยู่ใหม่
179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เดินทางโดย MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่ 3
เดินทางโดยรถยนต์ จากถนนวิทยุเลี้ยวเข้าซอยข้างๆ สถานทูตญี่ปุ่น (ที่จอดรถ 24 คัน)

Notre nouvelle adresse :179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan Bangkok 10330
En MRT : Station Lumpini – Sortie n° 3
En voiture : Sur l’avenue Witthayu, tourner dans le Soi au coin de l’Ambassade du Japon (Parking de 42 places)

Our new address: 179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan Bangkok 10330
By MRT: Lumpini Station – Exit n° 3
By car: on Witthayu road, turn into the Soi at the corner of the Embassy of Japan (Parking for 42 places)

Join us as of October 1 in our new premises at Lumpini, 179 Thanon Witthayu! Course registration and all courses will be held at the Sathorn facility through September 29. Then the Alliance Française will close its doors on September 30, resuming normal operations on October 1 in our new and splendid building.
See you soon!
A word from the President and the Director
Useful information and access map

 

 

You may also like...