หลังจากบทสนทนาที่หายไป

สำหรับนิทรรศการกลุ่มครั้งนี้ “ After Missing Dialogue” เป็นการรวมตัวกันแบบเบาๆ ของนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (พวกเรา) จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลับศิลปากรมาแล้วตั้งแต่ปี 2008

ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า การเริ่มต้นพูดคุยถึงสิ่งต่างๆ ได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปีนั้น และน่าจะก่อนหน้านั้นเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว นิทรรศการครั้งนี้ แต่เริ่มเดิมที พวกเราคาดการณ์ไว้ว่า จะเป็นการแสดงผลงานศิลปะ ที่รวมเอากลุ่มเพื่อนที่มีในรุ่น 61 ทั้ง 86 คนมาจัดแสดงร่วมกัน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถรวบรวมมาได้เพียง 21ศิลปิน ซึ่งมีรายนามดังที่เหลือนี้ ขวัญชัย สินปรุ, ปัญญวิชญ์ พิพัฒจิรโชติ, ติณณภพ งานสถิร, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์, ปราบ พนิชเรืองไกร, ธนากร ชุ่มเชื้อ, พัชรพงศ์ มีศิลป์, สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, วิทยา ก๋าคำ, ปรีชา รักซ้อน, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, พชร ปิยะทรงสุทธิ, สริต เสริมสิทธิพร, ธนากร บัวปลอด, พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ, พรหมคีรี สุพรมอินทร์, มีชัย สุวรรณสาร, อรสา ชาลีจังหาญ, รื่นฤทัย รอดสุวรรณ, จุฑารัตน์ ขยันสลุง และสุวรรณ ชุมพล ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่างซ้ำๆ เช่น หลายคนหลังจากจบการศึกษาก็แยกย้ายกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาของตน ซึ่งเป็นการยากที่จะยังคงกลับมานั่งพูดจากันถึงเรื่องเดิมๆ แบบแต่เก่าก่อน บางคนอยู่ต่างประเทศ บางคนสำเร็จการศึกษาล่าช้า และที่ดีๆก็ยังคงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษากันบ้างแล้วในขณะนี้ และอีกหลาย-หลายคนก็กล่าวได้ว่า…มุ่งหน้าสู่เส้นทางศิลปินไปแล้วแบบเต็มตีน

อย่างไรก็ตาม ตามเหตุผลต่างๆ ที่ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปพอสังเขปข้างต้น ถึงแม้ปริมาณศิลปินจะลดลงเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องการ แต่ตามความคาดหวังแล้ว หวังว่า นิทรรศการ “After Missing Dialogue” ครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันของพวกเราหรือใครก็ตามในครั้งใหม่ เสมือนเป็นเสียงๆ หนึ่ง ที่เรียกกระตุ้นให้ใครหลายคนได้กลับมาทำงานศิลปะอีกครั้ง และให้ใครหลายๆ คนได้ตระหนักถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปิน ที่ได้ถูกขัดเกลาและหล่อหลอมมาแล้วจากคณาจารย์และสภาพแวดล้อมนานาสารพัดให้ได้กลับมาชื่นชูและทำอะไรต่อมิอะไร… และอะไรต่อมิอะไร…และอะไรต่อมิอะไร ฯ

กระผม และผองเพื่อน หมายใจไว้ว่า นิทรรศการกลุ่ม “ After Missing Dialogue” ครั้งนี้ จะบังเกิดคุณูประโยชน์กับอะไรหลายๆ อย่าง “ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง”

นิทรรศการ : หลังจากบทสนทนาที่หายไป (After Missing Dialogue)
ศิลปิน : ศิลปิน 21 ท่าน
วันที่ : 18 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2556
สถานที่ : People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-214-6630-8

You may also like...