โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ร่วมส่งผลงาน ภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง ประกวด กับโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5”
หัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดีต่อกัน” ชิงทุนการศึกษา 400,000บาท

เปิดรับสมัครวันที่ : 1-30กรกฎาคม 2556

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ : 1-15สิงหาคม 2556

จัดโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัคร /ส่งผลงาน / ดูผลงานปี1-4ได้ที่ : www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

You may also like...