ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข

สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี

ได้นำเอาความรักต่อสถาปัตยากรรมไทย และใช้ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ของเขา นำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะตัว โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก จนออกมาเป็นผลงาน 2 มิติที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอยู่ในชั้นสีที่สดใส และยังคงสื่อความหมายของความสงบบนความเรียบง่ายในบรรยากาศสีกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทย.

ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข คือ ความประทับใจที่พงศ์ศิริ ได้ค้นพบ ผ่านเรื่องราวในเหล่ารูปทรงพื้นฐานเรขาคณิต ที่นำมาซ้อนทับกัน ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ และ บรรยากาศที่มีมิติระยิบระยับ รูปทรงที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ต่างล้วนแต่เป็นรูปทรงที่ทำให้พงศ์ศิริ มีความรู้สึกประทับใจ และ ปีติสุข แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วรูปทรงต่างๆเหล่านี้ที่เขาประทับใจจะเป็นเพียงโครงสร้างที่ไร้ซึ่งสีสันก็ตาม แต่ความเรียบง่ายนี้ กลับทำให้เขารู้สึกถึง ความสงบ และบังเกิดถึง สมาธิ ของจิตนาการ ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขสดใสและพลังแห่งสีสันในงานศิลปะของเขา

พงศ์ศิริ คิดดี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2520 ที่นครศรีธรรมราช ได้รับปริญญาตรีที่ B.F.A Graphic Art Faculty of Fine Art, เชียงใหม่ และ ปริญญาโทจาก M.F.A Graphic Art มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันพงศ์ศิริ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับรางวัลมากมายจากทั้งองค์การรัฐบาล และ เอกชน อาทิเช่น โตชิบ้า, พานาโซนิค,จิตรกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ, ศิลปกรรม ปตท., และศิลปกรรมแห่งชาติ ฯลฯ

นิทรรศการ : “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข”
ศิลปิน : พงศ์ศิริ คิดดี
วันที่ : 26 มิถุนายน -25 สิงหาคม 2556
สถานที่ : หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
ติดต่อโทร : 02-546-040-6, 02-254-6048
เว็บไซต์ : www.sombatpermpoongallery.com

You may also like...