เพชรน้ำเอก

รวมเรื่องสั้นและความเรียงคัดสรรของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการโครงการวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และทายาท และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวรรณศิลป์

ได้รับคัดเลือกผลงานของศิลปินแห่งชาติ ๗ ท่าน ท่านละ ๒ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง จัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อง่ายแก่การอ่าน เพื่อให้คุณค่างานวรรณศิลป์ของศิลปินแห่งชาติปรากฏแก่สังคมอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และเป็นการสืบทอดคุณค่าความงาม ความไพเราะของวรรณกรรมให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ผู้เขียน : รวมนักเขียน
ขนาด :
ISBN : 9789744753618
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ราคา : บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...