ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ม.กรุงเทพ ร่วมมือกับ Babson College, USA เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ร่วมกับ Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา ในสาขาเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) มาตลอด 20 ปี พัฒนา “หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ” (Master of Management in Entrepreneurship) หรือ MME หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ที่สามารถแข่งขันและสร้างโอกาสได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นอกจากการเข่งขันระดับประเทศแล้ว ยังมุ่งเน้นการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจโลก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่อิงกับหลักสูตรของ Babson College โดยปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นถึงการผสมผสานระหว่างการเรียนทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง (Co-curricular Education) เป็นการลงมือสร้างและทำธุรกิจจริง หลักสูตรแบ่งย่อยเป็น 4 โมดูล ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 1 ปีเท่านั้น

เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร และ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยว่า “จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ไม่ใช่หลักสูตร MBA ทั่วไป โดยนักศึกษาเริ่มพัฒนาธุรกิจจริงควบคู่ไปกับการเรียน หวังผลให้สามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้เมื่อจบการศึกษา หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ภายใต้คุณภาพเทียบเท่ากับหลักสูตรของ Babson College โดยนักศึกษาจะได้เข้าศึกษา Intensive Workshop ที่ Babson College สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 2 เดือน และที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลา 10 เดือน ซึ่งนอกเหนือจากปริญญาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับ Babson Global Certificate in Entrepreneurship จาก Babson College, USA อีกด้วย ซึ่งทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ซึ่งบินตรงมาจาก Babson College และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวิทยากรผู้เป็นเจ้าของกิจการชั้นนำตัวจริง ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ ที่สำคัญนักศึกษามีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าของ Babson College ซึ่งมีความแข็งแรงทางเครือข่ายอย่างมาก ศิษย์เก่า สามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ทั้งในการเรียนและการทำธุรกิจ” 

“ทั้งนี้ จะเห็นว่าหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตร MBA ทั่วไปที่มุ่งเน้นการเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปทำงานในฐานะผู้บริหารองค์กร แต่หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะทางด้านเจ้าของกิจการ ที่จะต้องรู้รอบครบวงจรธุรกิจ รวมทั้งกล้าสร้างสรรค์และทำจริง โดยผสมผสานการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจจริงของตัวนักศึกษาเองไปตลอดจนจบหลักสูตร โดยหวังผลให้นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ ทายาทธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน สามารถเริ่มธุรกิจหรือต่อยอดได้เมื่อจบการศึกษาหรือแม้ขณะกำลังศึกษาอยู่ สร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อความมั่นคงและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้น” 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โทร : 02-350-3500 ต่อ 1795

อีเมล : apply_mme@bu.ac.th หรือคลิก http://busem.bu.ac.th

You may also like...