ภาพพิมพ์

สมบัติเพิ่มพูนแกเลอรีมีความยินดีเสนอ คอลเลคชั่น ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ต้นแบบ (Original prints )บนเทคนิคพิมพ์แกะไม้ (woodcut), พิมพ์หิน (lithograph) และ พิมพ์โลหะ (Etching), พิมพ์โลหะ (Aquatint) จากเหล่าศิลปินที่มีความสำคัญในศิลปะการพิมพ์ของเมืองไทย


ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ.2541 รองศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
ศิลปินแนวหน้าผู้บุกเบิกจิตรกรรมภาพไทยร่วมสมัย ปัญญา วิจินธนสาร
ศิลปินเจ้าของเอกลักษณ์ภาพพิมพ์ไม้แกะ ขาวดำ ประพันธ์ ศรีสุตา
ศิลปินไทยรางวัลเหรียญเงินจากกรุงโรม อิตาลี วีระ โยธาประเสริฐ
ศิลปินหญิงแถวหน้าแนวเซอร์เรียลิสต์ นัยนา โชติสุข
ผลงานภาพพิมพ์ในโอกาสพิเศษเมื่อ พ.ศ.  2536 ของ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย

นิทรรศการ : “ภาพพิมพ์”
วันที่ : 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2556
สถานที่ : ชั้น 2 หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน
ติดต่อโทร : 20-254-6040-6
เว็บไซต์ : www.sombatpermpoongallery.com

You may also like...