ประเทือง เอมเจริญ

สมบัติเพิ่มพูนแกเลอรีมีความยินดีเสนอ ผลงานภาพวาดเกรยองบนกระดาษ จากสมบัติคอลเลคชั่น มากกว่า 37 ชิ้น เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2519 จนถึง 2547 โดย ประเทือง เอมเจริญ, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548


ประเทือง เอมเจริญ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2478 ที่จังหวัด ธนบุรี เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์

ประเทือง เอมเจริญ เขียนถึงการวาดเส้น ในหนังสือ “ Drawings” พ.ศ. 2535

“ในการทำงานศิลปะตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ใช้การวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธรรมชาติและสร้างลักษณะเฉพาะตน นอกจากนั้น การวาดเส้นยังเป็นจุดของการเกิดสมาธิ การวาดเส้นจึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขไปสู่กระบวนการแห่งความงามของศิลปะที่ง่ายและตรงที่สุดการฝึกฝนงานวาดเส้นจะต้องพยายามกระทำให้ต่อเนื่องโดยตลอด ตา มือ และ จิตใจจะต้องสัมพันธ์กันเป็นสมาธิ การวาดเส้นควรดำเนินตัวเองไปอย่างอิสระโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ก่อนทั้งในด้านรูปแบบและการแสดงออก และเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ถึงพลังที่ผ่านเข้าสู่เส้น จิตใจของเราจะพบกับความอิสระเบิกบาน ในขณะนั้นเราจะได้สัมผัสกับความงามของศิลปะ และ สามารถสร้างสรรค์ได้โดยไม่มีสิ้นสุด”

(ไม่มีพิธีเปิดงาน)

นิทรรศการ : ภาพวาดเกรยองบนกระดาษ
ศิลปิน : ประเทือง เอมเจริญ
วันที่ : 4 มกราคม – 4 มีนาคม 2556
สถานที่ :
ชั้น 2 ของหอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-254-6040-6

You may also like...