มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยศาสตราจารย์ด้านศิลปะชาวอิตาเลียน คอร์ราโด เฟโรซี

ซึ่งได้รับพระราชทานสัญชาติไทยและมีชื่อไทยว่า ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดี ปัจจุบัน เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.music.su.ac.th/

You may also like...