เก้าอี้ว่าง

นานมีบุ๊คส์ เจ้าของลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือนวนิยายเล่มใหม่ของนักเขียนชื่อก้องโลก เจ.เค. โรว์ลิ่ง ได้เปิดเผยชื่อหนังสือ The Casual Vacancy ฉบับภาษาไทย ในชื่อ “เก้าอี้ว่าง”

 พร้อมภาพปกหนังสือที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของต้นฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยสีแดงตัดเหลืองที่โดดเด่น และเพิ่มชื่อภาษาไทย “เก้าอี้ว่าง” ด้วยตัวอักษรสีขาวบนหน้าปก

คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดเผยถึงที่มาของชื่อนี้ว่า “เราต้องการใช้ชื่อที่สื่อถึงนัยยะทางการเมือง เหมือนกับชื่อ The Casual Vacancy ที่แปลว่า ตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ที่สื่อถึง ที่นั่งในสภาท้องถิ่นที่ว่างลงจาการตายของชายคนหนึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้สรุปออกมาเป็นชื่อ “เก้าอี้ว่าง” แต่ในขณะเดียวกันอีกความหมายที่ซ่อนอยู่ในชื่อนี้ สะท้อนถึงปัญหาในจิตใจคน ในครอบครัว และในสังคม ล้วนมีสาเหตุมาจากช่องว่าง ที่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเล็กๆ อย่างในเรื่องนี้ แต่กลับเกิดขึ้นจริงอยู่ทั่วโลก”

“เก้าอี้ว่าง” พร้อมให้ผู้อ่านได้ซึมซับถึงความแปลกใหม่พร้อมกันในวันที่ 19 มกราคม 2556 ทั่วประเทศ ณ ร้านนานมีบุ๊คส์ช๊อป 6 สาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ข่าวดี!! สำหรับ 39 คนแรกที่ซื้อหนังสือ และ 10 คนแรก ที่มารับหนังสือที่จองไว้ ณ ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อปสาขา ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) รับไปเลย “หนังสือเก้าอี้ว่าง พร้อมลายเซ็นท์ เจ.เค.โรว์ลิ่ง” ในวันที่ 19 มกราคม 2556 เท่านั้น

You may also like...