บวงสรวงใหญ่ นางเสือง

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงใหญ่ ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง” พร้อมด้วยนักแสดงนำและนักแสดงรับเชิญ ๒ ศิลปินแห่งชาติ พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงใหญ่ ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์  เรื่อง “นางเสือง” ขึ้น ณ เวทีลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่  ต่อด้วยการแสดงรำบวงสรวง ชุดระบำดอกบัว โดยนักแสดงจาก  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์  บรรเลงโดย วงดนตรีไทยกรมศิลปากร   พร้อมด้วยนักแสดงเอกครบทีม แต่งกายในบทบาทตัวละครที่แสดง อาทิ ทฤษฎี สหวงษ์(ปอ), อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล(กรีนAF5), นภัสกร มิตรเอม(ตั๊ก), พชรพล จั่นเที่ยง(วิทย์), กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ), ลักษณ์ เรขานิเทศ, อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ (อาร์ คนโขน), นันทรัตน์   ชาวราษฏร์(ตรี คนโขน), พลิตา พุทธรัสสุ, อาภัสรา นกออก, พัชรวรรณ หุตะเศรณี ฯลฯ ร่วมด้วย นักแสดงรับเชิญ ๒ ศิลปินแห่งชาติ  พิศมัย วิไลศักดิ์ – เศรษฐา ศิระฉายา และนักแสดงสมทบกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านม

You may also like...