Mulan Jr. the musical

สาธิต ม.รังสิต จัดการแสดงละครเพลงประจำปีการศึกษา 2555 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย คุณธรรมและความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ เรื่อง “Mulan Jr., The Musical” (มู่หลาน จูเนียร์ เดอะมิวสิคัล)  ในวันที่ 20 ก.พ. 56 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้าของไทย

เพิ่งเสร็จสิ้นการจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวกันไป เมื่อเดือนที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์  พระราชวังพญาไท  สำหรับการแสดงละครเวทีประจำปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  เรื่อง  Mulan Jr., The Musical” (มู่หลาน จูเนียร์ เดอะมิวสิคัล) ละครเวทีผลงานเด็กนักเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะและความสามารถรอบด้าน ทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบองค์รวม การทำงานเป็นหมู่คณะ และความกล้าแสดงออก รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม

ซึ่งการแสดงละครเพลงของโรงเรียน ได้ร่วมกับวงอาร์ เอส ยู ฟิลฮาร์โมนิก (RSU Philharmonic) ในการบรรเลงเพลง และอำนวยการบรรเลงโดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ (ศิลปาธร) และอาจารย์ยูจีน เอสตากวีโอ หัวหน้าหมวดดนตรีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้อำนวยการแสดง

โดยกิจกรรมแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษที่จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park เวลา 18.00 น.  อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับองค์การการกุศลเพื่อเป็นการสร้างสำนึกแห่งการเสียสละให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ที่ได้เลือกละครเรื่องมู่หลานมาแสดง เพราะเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน เพลงประกอบที่ไพเราะ เนื้อหาที่ตรงกับการต่อสู้ของสตรีในฐานะทหารผู้มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวในการปกป้องประเทศชาติ ตรงกับบทบาทของทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และสร้างความปลอดภัย มั่นคงให้แก่ประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับอันตราย และชีวิตก็ตาม

เริ่มจำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket  Major  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร : 02-7927514

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมาร่วมผลิตขาเทียมมอบแด่ทหารกล้าผู้เสียสละ ที่พักรักษาตัวประจำ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

You may also like...