เลอซาช่า จับมือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เปิดหลักสูตร สอนเสริมสวยอย่างมืออาชีพ

นายเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวรอน จำกัด นำทีม เลอซาช่า อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมอันดับ 1 ในประเทศไทย ร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครโดย นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยเพิ่มชั่วโมงเรียนวิธีการใช้เครื่องหนีบผมอย่างมีประสิทธิภาพเข้าไปในหลักสูตร เพื่อความเข้มข้นของหลักสูตร และสร้างเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท คิวรอน จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
สิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง
เบอร์โทร : 081-913-1291/086-314-1291

You may also like...