Open Secrets

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและพฤติกรรมมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

การเปิดเผยความลับครั้งนี้เสมือนกับการอุปมาอุปมัยต่อสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยจากความคุ้นชินและปล่อยผ่านไปตามกาลเวลา บรรจงคัดสรรร้อยเรียงให้เกิดการตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ถูกหลบซ่อนตัวจากสังคม โดยเฉพาะจากวิถีสังคมเมืองที่มองประเด็นอัตตาเป็นหัวใจสำคัญ

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเกิดจากการพิจารณาสมมติฐานผ่านประสบการณ์ตรง สู่การสืบค้นติดตาม เพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้ชมในการขบคิดต่อยอดประเด็นดังกล่าว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเปรียบได้กับประตูบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประสบการณ์ทางสายตาในนิทรรศการครั้งนี้ยังแสดงพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์สารคดีไทยตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเฉพาะตัว ผ่านประสบการณ์ของผู้กำกับ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน

11 เรื่องที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดความคิดแนวทางใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทยถูกคัดสรรเข้าร่วมนิทรรศการ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 7 ท่าน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทประสบการณ์สู่ผู้ชม โดยจัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีการเสวนาหัวข้อ “ภาพยนตร์สารคดี ภาพสะท้อนทางสังคม” เวลา 17.00-18.30 น. และพิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี : Open Secrets
ดำเนินการจัดโครงการโดย : สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ศิลปิน : ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์, จักรวาล นิลธำรงค์, พิสุทธิ์ ศรีหมอก, ภาณุ อารี, สันติภาพ อินกองงาม และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทร : 02-218-2965
อีเมล : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.car.chula.ac.th/art

 

You may also like...