วิถีชีวิต ธรรมชาติและวัฒนธรรม

นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม” นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมหลากหลายรูปแบบของ 4 ศิลปิน อาทิ ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ธรรมชาติ และวัฒนธรรมแบบล้านนาของศรีใจ กันทะวัง ผลงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันในวิถีชีวิตแบบชนบทที่เอื้ออิงกับธรรมชาติแวดล้อมของโอภาส ชมชื่น

ผลงานประติมากรรมจัดวางซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์และความทรงจำวัยเยาว์ของสมศักดิ์ พรมจักร และผลงานภาพพิมพ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามจากภาคเหนือของอมรินทร์ กันทะวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร รอดบุญ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์

 

นิทรรศการ :วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ศิลปิน : ศรีใจ กันทะวัง, โอภาส ชมชื่น, สมศักดิ์ พรมจักร และอมรินทร์ กันทะวงศ์
ภัณฑารักษ์: สมพร รอดบุญ
วันที่ : 16 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ :  หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
ติดต่อโทร : 0-2422-2092, 08-6890-2762
แฟกซ์ : 0-2422-2091

You may also like...