หมึกไทย / กระดาษญี่ปุ่น

การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ “หมึกไทย / กระดาษญี่ปุ่น” จากการร่วมงานระหว่าง Awagami Factory ซึ่งเป็นสตูดิโอกระดาษทำมือที่มีชื่อเสียงระดับสากล สร้างสรรค์กระดาษหลากหลายประเภทมายาวนานกว่า 300 ปี กับ C.A.P studio (Chiangmai Art on Paper)

สตูดิโอภาพพิมพ์ ก่อตั้งเพื่อสร้างสรรค์และผลิตผลงานภาพพิมพ์กับศิลปินที่มีเชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า10ปี การแสดงผลงานครั้ง ประกอบไปด้วยศิลปิน 5 ท่าน: ศรีใจ กันทะวัง | ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ | เกศ ชวนะลิขิกร | กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย | อมรินทร์ กันทะวงศ์ งาน “หมึกไทย / กระดาษญี่ปุ่น” ที่เซรินเดียแกเลอรี่นั้นจะเป็นการออกแบบการจัดวางใหม่ทั้งหมดและที่พิเศษที่สุดคือ ศิลปินทำงานพิเศษเพิ่มอีกคนละหนึ่งชิ้นบนกระดาษชิ้นใหญ่พิเศษที่ได้รับมาจากอาวากามิ ซึ่งเป็นกระดาษ Kōzo 楮 ใยต้นปอสาญี่ปุ่น หนา 600กรัม ขนาดใหญ่ 1 x 1 เมตร ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษที่ทำโดยช่างทำกระดาษผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ทางบริษัทอาวากามิให้ความเชื่อมั่นศิลปินไทยและได้ทำกระดาษพิเศษนี้ให้คนละหนึ่งชิ้นเพื่อนำเสนองานในกรุงเทพครั้งนี้ นิทรรศการนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้ชมฝีมือศิลปินไทย ด้วยวัสดุกระดาษที่ผลิตได้มาตราฐานด้วยกรรมวิธีท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับมากว่า 300 ปี

นิทรรศการ : หมึกไทย / กระดาษญี่ปุ่น
ศิลปิน : 5 ศิลปินเชียงใหม่ ศรีใจ กันทะวัง | ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ | เกศ ชวนะลิขิกร | กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย | อมรินทร์ กันทะวงศ์
วันที่ : 19 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556
สถานที่ : เซรินเดีย แกเลอรี่ โอ.พี.การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-238-6410, 081-428-5453
อีเมล์ : serindiagallery@gmail.com
เว็บไซต์ : www.serindiagallery.com/

You may also like...